Hopp til innhold

FAKTA OM VERDEN

ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS FRA FN-SAMBANDET

Zuma Press/UNRWA

Den syriske borgerkrigen er en konflikt mellom myndighetene, ledet av Bashar al-Assad, og en rekke opprørsgrupper. Flere av opprørsgruppene kjemper også seg imellom. Russland og Iran støtter Assad-regimet, mens USA og allierte som Frankrike, Tyrkia og Saudi-Arabia bistår noen av opprørsgruppene, og kjemper mot andre.

Konvoi med IS-soldater foto:Scanpix

Den islamske stat (IS) er en militant islamistgruppe som kontrollerer store områder i Irak og Syria. IS kjemper for å opprette en islamsk stat. Gruppen har tatt over store landområder, stått for brutale menneskerettighetsbrudd, og tiltrukket seg fremmedkrigere fra hele verden.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet.

Verdensarven på Globalis er et nettbasert undervisningsverktøy med fokus på bevaring av kulturarven. Verdensarven settes i en historisk ramme og viser sammenhengen mellom kulturarv og menneskerettigheter.

Temasider om UNESCOs verdensarv

FN-sambandet © 2017