Hopp til innhold

FAKTA OM VERDEN

ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS FRA FN-SAMBANDET

Zuma Press/UNRWA

Den syriske borgerkrigen er en konflikt mellom myndighetene, ledet av Bashar al-Assad, og en rekke opprørsgrupper. Flere av opprørsgruppene kjemper også seg imellom. Russland og Iran støtter Assad-regimet, mens USA og allierte som Frankrike, Tyrkia og Saudi-Arabia bistår noen av opprørsgruppene, og kjemper mot andre.

Konvoi med IS-soldater foto:Scanpix

Den islamske staten (IS) er en militant islamistgruppe som kontrollerer områder i Irak og Syria. IS kjemper for å opprette en islamsk stat. Gruppen har stått for brutale menneskerettighetsbrudd og tiltrukket seg fremmedkrigere fra hele verden.

Norge

Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien.

Les mer om Norge | Land

Indeksen måler et lands gjennomsnittlige resultater på tre grunnleggende områder: 1. Forventet levealder, 2. Utdanning og 3. Inntekt (BNP per innbygger).

FN-sambandet © 2017