Hopp til innhold

FAKTA OM VERDEN

ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS FRA FN-SAMBANDET

Zuma Press/UNRWA

Den syriske borgerkrigen er en konflikt mellom myndighetene, ledet av Bashar al-Assad, og en rekke opprørsgrupper. Flere av opprørsgruppene kjemper også seg imellom. Russland og Iran støtter Assad-regimet, mens USA og allierte som Frankrike, Tyrkia og Saudi-Arabia bistår noen av opprørsgruppene, og kjemper mot andre.

Konvoi med IS-soldater foto:Scanpix

Den islamske staten (IS) er en militant islamistgruppe som kontrollerer områder i Irak og Syria. IS kjemper for å opprette en islamsk stat. Gruppen har stått for brutale menneskerettighetsbrudd og tiltrukket seg fremmedkrigere fra hele verden.

 Klarer du alle 15 spørsmålene? Fredag 21. april trekker vi tre vinnere som får tilsent hver sin pakke med FN-effekter. T-skjorte, FN-nett, og oppblåsbar globus.

KLIKK HER FOR Å DELTA, åpner fredag kl 12

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet.

Verdensarven på Globalis er et nettbasert undervisningsverktøy med fokus på bevaring av kulturarven. Verdensarven settes i en historisk ramme og viser sammenhengen mellom kulturarv og menneskerettigheter.

Temasider om UNESCOs verdensarv

FN-sambandet © 2017