Hopp til innhold

FAKTA OM VERDEN

ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS FRA FN-SAMBANDET

Nedtelling til FN-Tusenårsmål
Dager Timer Min Sek
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
Mål 1: Halvere ekstrem fattigdom
Mål 2: Sikre utdanning for alle
Mål 3: Styrke kvinners stilling
Mål 4: Redusere barnedødeligheten
Mål 5: Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Mål 6: Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Mål 7: Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann
Mål 8: Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
Zuma Press/UNRWA

Den syriske borgerkrigen er en konflikt mellom myndighetene, ledet av Bashar al-Assad, og en rekke opprørsgrupper. Flere av opprørsgruppene kjemper også seg imellom. Russland og Iran støtter Assad-regimet, mens USA og allierte som Frankrike, Tyrkia og Saudi-Arabia bistår noen av opprørsgruppene, og bomber andre.

Konvoi med IS-soldater foto:Scanpix

Den islamske stat (IS) er en militant islamistgruppe som kontrollerer store områder i Irak og Syria. IS kjemper for å opprette en islamsk stat. Gruppen har tatt over store landområder, stått for brutale menneskerettighetsbrudd, og tiltrukket seg fremmedkrigere fra hele verden.

Vil du forhandle fram fred i en ekte konflikt? Være diplomat for en dag? IS og krig mot terror og ekstremisme er tema for årets FN-rollespill fra FN-sambandet. 

Hvorfor og hvordan spille FN-rollespill

Norge

Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien.

Les mer om Norge | Land

FNs klimarapport

I 2013/14 lanserte FNs klimapanel sin femte hovedrapport. Her finner du de viktigste funnene.

Foto: Thomas Marent/Regnskogsfondet

Regnskogen må bevares av tre viktige grunner: For å hindre klimaendringer, for å bevare naturmangfoldet, og for å bevare livsgrunnlaget til millioner av mennesker.

På disse sidene kan du lære mer om den fantastiske regnskogen.

FN-sambandet © 2015