Hopp til innhold

FAKTA OM VERDEN

ET INTERAKTIVT VERDENSATLAS FRA FN-SAMBANDET

Nedtelling til FN-Tusenårsmål
Dager Timer Min Sek
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
FN-Tusenårsmål
Mål 1: Halvere ekstrem fattigdom
Mål 2: Sikre utdanning for alle
Mål 3: Styrke kvinners stilling
Mål 4: Redusere barnedødeligheten
Mål 5: Redusere svangerskapsrelatert dødlighet
Mål 6: Bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødlige sykdommer
Mål 7: Halvere andelen mennesker uten tilgang til sikkert drikkevann
Mål 8: Bygge et globalt partnerskap for utvikling *
Zuma Press/UNRWA

Den syriske borgerkrigen er en pågående konflikt mellom de som støtter Bashar al-Assads Baath-regjering, og de som ønsker å velte den. Både i regionen og internasjonalt har andre land sterke interesser i konflikten.

Konvoi med IS-soldater foto:Scanpix

Den islamske staten (IS) er en militant islamistgruppe som kontrollerer store områder i Irak og Syria. IS kjemper for å opprette en islamsk stat. Gruppen har tatt over store landområder, stått for brutale menneskerettighetsbrudd, og tiltrukket seg fremmedkrigere fra hele verden.

Ukraina

Konflikten i Ukraina foregår på ulike nivåer: mellom grupperinger innad i Ukraina; mellom ukrainske myndigheter og Russland; og mellom NATO og Russland. Det er en konflikt om landområder, makt og sikkerhet, hvor spørsmål knyttet til historie, identitet og folkerett er viktig.

Norge

Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien.

Les mer om Norge | Land

FNs klimarapport

I 2013/14 lanserer FNs klimapanel sin femte hovedrapport. Her finner du de viktigste funnene.

UN Association of Norway © 2015