Hopp til innhold

Flyktningkonvensjonen

FNs flyktningkonvensjon definerer hvem som kan regnes som flyktninger, og hvilke rettigheter flyktninger har.

Sist oppdatert 27.04.2017

Fakta

Adopsjon: 28.07.1951

Trådde i kraft: 22.04.1954

Flyktningkonvensjonen på norsk Flyktningkonvensjonen på engelsk
Lim inn på din egen nettside

Flyktningkonvensjonen ble utarbeidet av FN i kjølvannet av andre verdenskrig. Ødeleggelsene etter krigen var enorme, og millioner av mennesker var på flukt. Det fantes ikke et godt system for å ivareta menneskerettighetene til flyktninger. Målet med flyktningkonvensjonen var derfor å definere flyktningers rettigheter, og at landene skulle forplikte seg til å følge dem.

Flyktningkonvensjonen vedtatt av FNs generalforsamling 28. juli 1951, og trådde i kraft 22. april 1954. I 1967 ble det vedtatt en tilleggsprotokoll til flyktningkonvensjonen. Sammen utgjør flyktningkonvensjonen og tilleggsprotokollen de viktigste folkerettslige reglene for staters behandling av flyktninger.

Hva inneholder flyktningkonvensjonen?

Flyktningkonvensjonen inneholder en definisjon av hvem som kan regnes som flyktninger. Den sier at alle mennesker har rett til å søke beskyttelse i et annet land, og at flyktninger ikke kan returneres til et land der de vil bli forfulgt. Videre spesifiserer flyktningkonvensjonen noen av rettighetene til flyktninger, etter at de har fått opphold i et land. Disse overlapper med generelle menneskerettigheter, og innebærer blant annet retten til

  • arbeid
  • utdanning
  • organisasjonsfrihet
  • tilgang rettssystemet

Gjennomføring

Flyktningkonvensjonen forplikter ikke stater til å ta imot flyktninger, men hjelper dem å definere hvem som skal regnes som en flyktning. Derfor er det opp til hver enkelt stat å vurdere om en asylsøker går inn under definisjonen i flyktningkonvensjonen, og dermed har krav på beskyttelse. I dag tolker ulike stater regelverket i konvensjonen på forskjellige måter. 

Konvensjonens krav om at et menneske må krysse en internasjonalt anerkjent grense for å kunne kalles en flyktning, gjør at mange som er på flukt fra krig og konflikt i dag ikke beskyttes av konvensjonen.

Les mer om hvem som kan regnes som flyktninger på våre temasider

Fullverdige medlemmer (146)

FN-sambandet © 2017