Hopp til innhold

Konvensjon om bekjempelse av havforurensning

Konvensjon om bekjempelse av havforurensning (Londonkonvensjonen) var en av de første avtalene som skulle beskytte havmiljøet fra menneskelig aktiviteter, dumping av avfall og forurensning.

Sist oppdatert 27.04.2017

Lim inn på din egen nettside

Konvensjonen skal fremme effektiv kontroll av alle typer havforurensning, og være et praktisk regelverk for å forhindre havforurensning. Konvensjonen inneholder forbud mot utslipp av skadelig avfall, spesielle tillatelser til å slippe ut visse typer avfall og en generell tillatelse til å slippe ut andre typer avfall. Det er utarbeidet lister over hvilken kategori avfallet faller inn under.

I 1996 ble konvensjonen gjennomgått og modernisert, og partene vedtok en tilleggsprotokoll (Londonprotokollen) Da ble mer eller mindre alt havutslipp forbudt. Det finnes noen få unntak for materialer som ikke anses som skadelige.

Gjennomføring

 Konvensjonen har et sekretariat som administreres av Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO).

Politiske beslutninger og styringen av konvensjonen avgjøres under møter mellom medlemslandene. Landene får råd fra egne ekspertgrupper, sammensatt av spesialister fra medlemslandene.

Fullverdige medlemmer (88)

FN-sambandet © 2017