Hopp til innhold

Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

Konvensjonen skal sikre funksjonshemmede tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeidsliv og andre deler av samfunnet.

Sist oppdatert 12.06.2016

Lim inn på din egen nettside

Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006, og trådde i kraft 3. mai 2008. Da hadde 20 parter til avtalen gitt sin endelige godkjennelse.

Konvensjonen stiller bestemte krav til hvordan medlemslandene skal legge til rette for at også funksjonshemmede kan få oppfylt menneskerettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner. Konvensjonen inneholder ikke noen nye, særskilte rettigheter. Tilrettelegg dreier seg særlig om å innføre lover og regler som hindrer diskriminering.

Nærmere 10 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming. Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens klart største minoritet, og konvensjonen vil sikre at denne store og uensartede gruppen får nyte godt av de samme rettighetene som alle andre.

Gjennomføring

Medlemslandene forplikter seg til å innlevere rapporter hvert fjerde år, til en egen komité som overvåker gjennomføringen av konvensjonen.

FNs generalforsamling innførte et sett standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming i 1993. Disse reglene var ikke bindende, men bidro like fullt til at nye lover ble vedtatt i en rekke land verden over. Konvensjonen er en videreføring av dette arbeidet. 

Fullverdige medlemmer (163)

Vurderer ratifikasjon (23)

FN-sambandet © 2017