Hopp til innhold

Konvensjonen om forbud mot biologiske våpen

Totalforbudet mot biologiske eller bakteriologiske våpen fra 1972 var den første multilaterale konvensjonen som forbød en hel kategori av våpen, og den er fremdeles sentral i den internasjonale kampen mot masseødeleggelsesvåpen.

Sist oppdatert 06.05.2015

Fakta

Adopsjon: 10.04.1972

Trådde i kraft: 26.03.1975

Konvensjonen om forbud mot biologiske våpen på engelsk
Lim inn på din egen nettside

Konvensjonen forbyr både utvikling, produksjon, anskaffelse, handel, og lagring av mikrobiologisk, biologisk agenter og toksiner som stridsmiddel. Konvensjonen, som er forkorta BTWC har ikke et eksplisitt forbud mot bruk, men utgjør en grunnleggende norm mot produksjon, handel og bruk av biologiske våpen.

Gjennomføring

Bruken av biologiske substanser i annen verdenskrig ledet til konvensjonen om forbud mot biologiske våpen av 1972. Dessverre har ikke statene lykkes i å bli enige om en deklarasjon som styrker og oppdaterer denne konvensjon, som har store svakheter i sin mangel på kontrollmekanismer.  En utfordring er å sikre at konvensjonen til stadighet er relevant og effektiv selv om vitenskap og teknologi utvikler seg raskt, og samtidig som sikkerhetssituasjonene endrer seg.

Medlemslandene møtes hvert femte år til gjennomgang.

Fullverdige medlemmer (164)

FN-sambandet © 2017