Hopp til innhold

Ørkenkonvensjonen

FNs konvensjon om bekjempelse av ørkenspredning skal sikre at de fattigste og mest utsatte landene får hjelp til å bremse ørkenspredning og tørke.

Sist oppdatert 23.11.2015

Fakta

Adopsjon: 14.10.1994

Trådde i kraft: 26.12.1996

Ørkenkonvensjonen på norsk Ørkenkonvensjonen på engelsk
Lim inn på din egen nettside

FNs konvensjon om bekjempelse av ørkenspredning (UNCCD) ble undertegnet høsten 1994, etter at en komité nedsatt under FNs miljø- og utviklingskonferanse i Rio de Janeiro i 1992 hadde jobbet med teksten i to år. Hovedformålet var å skape en global innsats mot ørkenspredning, med spesielt fokus på teknologisk og økonomisk hjelp til de aller fattigste og mest utsatte landene. Konvensjonen trådde i kraft høsten 1996, etter at 50 land hadde latt seg endelig binde til de viktigste vilkårene. Året etter vedtok medlemslandene å opprette et fast sekretariat i Bonn i Tyskland. Sekretariatet skal gi service og støtte til medlemslandene, og styre to komiteer som jobber med vitenskapelig og teknisk hjelp til gjennomføringen av konvensjonen. Medlemslandene møtes annethvert år for å vurdere status.

Gjennomføring

FNs miljøprogram (UNEP) har jobbet mot ørkenspredning siden 1970-tallet, men fikk ikke på plass et internasjonalt regelverk før miljø- og utviklingskonferansen som ble avholdt i Rio de Janeiro i 1992. Under denne konferansen ble en rekke avtaler og handlingsplaner vedtatt, deriblant konvensjonen om biologisk mangfold og klimakonvensjonen. Felles for dokumentene som ble vedtatt under Rio-konferansen er at de er langsiktige, retter seg inn mot vanskelige problemstillinger og legger stor vekt på at miljø- og utviklingsspørsmål må få bærekraftige løsninger.

Konvensjonen om bekjempelse av ørkenspredning pålegger medlemslandene å lage langsiktige handlingsplaner for å hindre og forebygge ørkenspredning. Planene skal ikke bare rette seg mot ørkenspredningen her og nå, men må også inneholde utviklingstiltak som skal gjøre de sosiale forholdene bedre. Med disse kravene handler ikke konvensjonen bare om miljøvern, men skal også fremme utvikling og innbyggernes sosiale og økonomiske menneskerettigheter.

Fullverdige medlemmer (194)

FN-sambandet © 2017