Hopp til innhold

Prøvestansavtalen (CTBT)

Prøvestansavtalen (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) forbyr all atomprøvesprengning på jordas overflate, i atmosfæren, i havet og under bakken. Dessverre er den ikke gyldig som internasjonal avtale ennå.

Sist oppdatert 27.03.2017

Fakta

Adopsjon:

Trådde i kraft: ikkeikraft

Prøvestansavtalen (CTBT) på engelsk
Lim inn på din egen nettside

Avtalen er viktig for å hindre at nye stater utvikler atomvåpen. Samtidig skal avtalen gjøre det umulig for stater som allerede har atomvåpen å utvikle nye eller mer avanserte atomvåpen.

Prøvestansavtalen ble forhandlet fram fra 1994 til 1996. FNs generalforsamling vedtok resolusjonen i 1996, og FNs medlemsland startet å signere. Men det er noen viktige land som ikke har skrevet under, og som hindrer avtalen i å tre i kraft.

Avtalen (ofte kalt CTBT) regnes som en hjørnestein i nedrustningen, og har stor demonstrativ kraft. En viktig fordel ved CTBT er også at det er bygd opp et administrativt og teknisk apparat rundt avtalen med et regime for verifikasjon og kontroll. Hvert tredje år blir det holdt medlemskonferense for å legge til rette for at avtalen skal tre i kraft.

Selv om svært mange land har signert og ratifisert avtalen, er den likevel ikke trådt i kraft ennå. En av artiklene i avtalen sier at 44 spesifikke stater må ha underskrevet og ratifisert avtalen før den trer i kraft.

Disse landene, deriblant Norge, hadde på det gjeldende tidspunktet (1996) utviklet en eller annen form for atomteknologi. Av disse landene har - eller antar man at har - kun ni land atomvåpen.

Gjennomføring

Så lenge de 44 landene ikke ratifiserer CTBT, er avtalen ugyldig. Det er riktignok mulig å ha og utvikle atomvåpen uten å prøvesprenge, og andre tester omfattes ikke av CTBT, og er samtidig vanskelige å oppdage. Det er likevel sannsynlig at man ønsker å prøvesprenge dersom man har utviklet svært avanserte, nye våpen. Fra 1945 til 1996 er atomvåpen blitt testet over 2000 ganger.

Disse 44 landene må signere og ratifisere prøvestansavtalen for at den skal tre i kraft:

Har signert og ratifisert:

Algerie, Argentina, Australia, Bangladesh, Belgia, Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, DR Kongo, Finland, Frankrike, Indonesia, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Peru, Polen, Romania, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Vietnam og Østerrike,

Har underskrevet, men ikke ratifisert:

Egypt, Iran, Israel, Kina og USA

Har verken underskrevet eller ratifisert:

India, Nord-Korea, Pakistan, Sør-Sudan

Les mer om nedrustning på FN-sambandets temasider

Fullverdige medlemmer (164)

Vurderer ratifikasjon (19)

FN-sambandet © 2017