Hopp til innhold

Torturkonvensjonen

Konvensjonens formål er å forby enhver form for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Sist oppdatert 27.04.2017

Fakta

Adopsjon: 10.12.1984

Trådde i kraft: 26.06.1987

Torturkonvensjonen på norsk Torturkonvensjonen på engelsk
Lim inn på din egen nettside

Torturkonvensjonen er en av de mest overvåkede internasjonale menneskerettighetskonvensjonene.

Torturkonvensjonen er en utvidelse av forbudet mot tortursom også står i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Den forbyr enhver form for tortur, uansett omstendigheter, og gjør det forbudt å sende mennesker til land hvor risikoen for tortur er stor. 

For menneskerettighetsaktivister og organisasjoner som FN er bekjempelse av tortur en viktig oppgave.Tortur har vært forbudt gjennom internasjonale avtaler siden begynnelsen av 1900-tallet.

Gjennomføring

Gjennomføringen av konvensjonen overvåkes av FNs torturkomité (CAT), som evaluerer rapporter fra medlemslandene hvert fjerde år. Komiteen tar også imot innspill fra flere ikke-statlige organisasjoner.

Torturkonvensjonens skiller seg imidlertid fra de tidligere avtalene ved at den har en bred definisjon av tortur. Ved mistanke om tortur i et land kan torturkomiteen sette i gang egne undersøkelser. 

Gjennomføringen av Torturkonvensjonen overvåkes ikke bare av Torturkomiteen, men også flere frivillige organisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch. Disse gruppene lager selv rapporter om torturtilstanden i alle verdens land, og leverer viktig informasjon til Torturkomiteen.

Les mer om menneskerettighetene på våre temasider på fn.no

Fullverdige medlemmer (161)

Vurderer ratifikasjon (9)

FN-sambandet © 2017