Hopp til innhold

Våpenhandelsavtalen

Arms Trade Treaty (ATT) er navnet på avtalen som for første gang skal kontrollere internasjonal handel med konvensjonelle våpen.

Sist oppdatert 23.11.2015

Fakta

Adopsjon: 02.04.2013

Trådde i kraft: 24.12.2014

Våpenhandelsavtalen på norsk Våpenhandelsavtalen på engelsk
Lim inn på din egen nettside

Våpenhandelsavtalen slår fast et forbud mot eksport dersom det er fare for at våpnene som skal eksporteres, kan bli brukt til folkemord, krigsforbrytelser, organisert kriminalitet eller av terrorister. 

Avtalen skiller mellom absolutte forbud mot eksport og situasjoner der det må gjøres en vurdering av våpnenes potensielle skadeeffekt før overføring kan finne sted.

Det er absolutt forbud mot eksport dersom overføringen:

  • bryter våpenembargo
  • bryter relevante internasjonale avtaler parten er del av, spesielt de som er relatert til overføring av, og ulovlig handel med, konvensjonelle våpen
  • brukes i forbindelse med folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, grove brudd på Geneve-konvensjonen fra 1949, angrep mot sivile, eller andre krigsforbrytelser som definert av andre avtaler parten er del av.

Dersom ikke våpensalget faller inn under kategoriene over, må staten som eksporterer allikevel gjennomføre en grundig vurdering før eksport. 

Dersom det er stor fare for at våpnene kan bli brukt til å undergrave fred og sikkerhet, til brudd på internasjonal humanitær rett eller menneskerettigheten, til terror eller organisert kriminalitet, skal handelen ikke gjennomføres. Statene er også pliktige til å vurdere om det er risiko for kjønnsbasert vold og vold mot kvinner og barn.

Gjennomføring

2.april 2013 ble den historiske avtalen vedtatt med overveldende flertall i FNs generalforsamling. Avtalen har blitt kritisert for ikke å være streng nok, men det er stor enighet om at den er et steg i riktig retning for å kunne regulere våpenhandel. Det er mulighet for å endre avtalen etter seks år. Forslag til endringer vil kunne vedtas med tre fjerdedels flertall og på den måten sikre at avtalen forblir relevant og kan forbedres. 

Det vil fortsatt være mulig for flere land å slutte seg til avtalen etter at den har trådt i kraft.

Mer om avtalen på FN-sambandet temasider

Fullverdige medlemmer (92)

Vurderer ratifikasjon (41)

FN-sambandet © 2017