Hopp til innhold

 

57 millioner barn går ikke på skole. Over halvparten av disse bor i Afrika sør for Sahara. 123 millioner ungdommer er analfabeter. 2/3 av disse er kvinner.

Å sikre utdanning for alle

Figuren viser statusen til tusenårsmål nr. 2 som handler om å sikre utdanning til alle.

I 2012 var det 57 millioner barn som ikke går på skole i det hele tatt. Det er likevel bedre enn i år 2000 da tallet var 102 millioner. 

Over halvparten av barna som ikke får gå på skole bor i Afrika sør for Sahara, der det i tillegg bor 32 millioner flere barn enn det gjorde i 2000, noe som gjør at tallene i den regionen fremdeles er lave. 

Prosentandelen ungdom mellom 15-24 år som kan lese og skrive har steget mellom 1990 og 2011. I dag kan 89 prosent av ungdom lese og skrive. Likevel er det fortsatt 123 millioner ungdommer som er analfabeter. To tredjedel av verdens analfabeter er kvinner.

FN-sambandet © 2017