Hopp til innhold

 

Andel av befolkning som bor i by

Andel av befolkning som bor i by

Over halvparten av verdens befolkning bor i byer.

For første gang noensinne bor halvparten av verdens befolkning i byer. Nesten all fremtidig befolkningsvekst vil finne sted i byene. I utviklingsland vil de fleste byer fordoble sin størrelse innen 2025. Her bor 33 % av befolkningen i dag i slumområder.

Men byer byr også på muligheter: I byene går flere jenter på skole, det er flere og bedre betalte jobber, og bedre adgang til helsetjenester.

Byer bruker mindre energi, og forurenser mindre per innbygger enn landlige områder. Byer opptar dessuten bare 3 % av klodens landområder. Byer gir plass til naturen.

FN-sambandet © 2017