Hopp til innhold

 

Andel kvinner blant dommere, påtalemyndigheter og politi

Andel kvinner blant dommere, påtalemyndigheter og politi

Figuren viser hvor stor prosentandel kvinner som jobber som dommere, i påtalemyndighetene og politiet i ulike regioner.

For å håndheve kvinners rettigheter på best mulig måte er det viktig at kvinner er godt representert i rettsvesenet.

Kvinnelige politibetjenter kan for eksempel bidra til at flere kvinner tør å anmelde seksuelle overgrep. Figuren viser imidlertid at kvinneandelen blant ansatte i politiet er lav i alle deler av verden.

Last ned "Kvinner i rettsvesenet"

FN-sambandet © 2017