Hopp til innhold

 

Arktis, eksempel på et økosystem i havet

Arktis, eksempel på et økosystem i havet

Et økosystem er et samfunn av levende organismer som lever i samspill med miljøet som omgir dem.

Eksempler på økosystemer er et vann, fjell, hav eller en skog.

I systemet danner organismene en næringskjede. Det betyr at en organisme lever av en annen, som er avhengig av en tredje (osv.) for å overleve.

Hele biosfæren er et økosystem. Biosfæren = området på og omkring jordkloden hvor det finnes liv.

Bisosfæren omfatter: vann (hydrosfæren), land (litosfæren) og luft (nedre del av atmosfæren)

Hva viser figuren?

Figuren over viser et økosystem rundt havis i Arktis. Her bor arter som mikroorganismer, fisk, fugler og pattedyr. De ulike artene bruker havisen på forskjellig vis grunnet ulike behov

I dette systemet er isalgene kjernen. Noen alger blir værende på isen, noen faller av og driver rundt i sjøen, mens andre faller til bunnen. På ulike dybder er algene mat til forskjellige organismer.

Figuren er tilrettelagt av Globalis.

FN-sambandet © 2017