Hopp til innhold

 

Estimert antall dødsfall som følge av klimaendringer i 2000

Estimert antall dødsfall som følge av klimaendringer i 2000

I hvilken grad dødsfall kan knyttes til klimaendringer er omdiskutert, men Verdens Helseorganisasjon har gjort et estimat.

Den hardest rammede regionen er Afrika, fulgt av Latin-Amerika og deler av Asia. Den vanskelige situasjonen har negativ effekt på helsesystemene i landene det gjelder.

FN-sambandet © 2017