Hopp til innhold

 

Fødsler med kvalifisert personell til stedet

Fødsler med kvalifisert personell til stedet

Figuren viser oss at i land der 78% av verdens fødsler skjer, finnes kun 42% av verdens jordmødre, sykepleiere og leger. 73 av verdens land er åsted for 96% av global mødredødelighet ved fødsel, 91% av dødfødsler og 93% av barn som dør i løpet av de første leveukene. Vi kan se på figuren hvor stor prosentandel av fødsler som skjer med medisinsk personell til stede.

FN-sambandet © 2017