Hopp til innhold

 

Havet blir surere

Havet blir surere

Havets opptak av CO2 fører til foruring av havet.

Havet er et viktig lagringssted for CO2

55 prosent av CO2en som slippes ut lagres i atmosfæren og bidrar til global oppvarming. Ca 25 prosent tas opp av planter på landjorda (for eksempel i regnskogen), mens havet tar opp og lagrer ca 20 prosent.

Hav og planter er med andre ord med på å begrense mengden CO2 i atmosfæren, og kan bidra til å bremse temperaturstigningen.

Økt CO2-tetthet = surere hav

Når CO2-utslippene øker blir det også mer CO2 i havet. Problemet med dette er at CO2 fører til at ph-verdien i havet synker. Havet blir med andre ord surere.

Havet er i utgangspunktet basisk, men siden før-industriell tid har pH-verdien sunket med 0,1 pH-enheter. Det er den raskeste forsuringen jorden har opplevd på 55 millioner år.

Det er allerede observert at skjell og koraller har tatt skade, siden forsuringen fører til at kalk går i oppløsning.

Havet blir dårligere til å ta opp CO2

Se for deg at du skal røre ut sukker i vann. Du kan helle ganske mye sukker i vannet, som så løser seg opp når du rører. På et tidspunkt vil imidlertid vannet bli mettet på sukker, og det går ikke lengre an å røre det ut.

Det samme skjer med CO2 i havet. Jo surere havet blir, jo dårligere blir havets evne til å ta opp CO2.

Dette kan bety at en større del av CO2-utslippene vil bli værende i atmosfæren i framtiden, noe som igjen kan bidra til raskere klimaendringer.

Last ned "Havet blir surere"

FN-sambandet © 2017