Hopp til innhold

 

Hogst og vern i Sentral-Afrika

Hogst og vern i Sentral-Afrika

Figuren viser forholdet mellom vern av skog og hogging i Sentral-Afrika.

Skogene i Sentral-Afrika er under sterkt press. Avskogingen er stor. Kvaliteten på skogen synker, og skogsområdene stykkes opp av veier, bo-områder og hogstfelt.

De blå sagbladene på figuren viser hvor lovlig hogst foregår. Lys grønt markerer hvor det er skog. Mørk grønt viser vernede områder.

60 % av regnskogen i dette området ligger i DR Kongo. Her er hogst den største årsaken til avskogingen. Det drives både lovlig og ulovlig hogst. For å kunne drive lovlig hogst må en ha tillatelse fra myndighetene. Slike tillatelser kalles konsesjoner. Utdeling og tilbaketrekking av hogstkonsesjoner er derfor en måte å kontrollere den lovlige hogsten på.

Kartet over viser situasjonen i 2007. Siden 2005 har det foregått en gjennomgang konsesjonene i DR Kongo. I 2009 ble det bestemt at 91 av 156 ble trukket tilbake. Dette var et viktig skritt i retning av bærekraftig bruk av skogen i DR Kongo. Oppdatert kart finner du på nettsidene til Wold Resources Institute (se lenke nedenfor).

Les mer om regnskogen i DR Kongo her.

Figuren er tilrettelagt og oversatt av Globalis.

FN-sambandet © 2017