Hopp til innhold

 

Norsk Klimastiftelse

Hvorfor stiger havet?

I følge FNs klimapanel stiger havet raskere enn det gjorde for noen hundre år siden.

I den nyeste rapporten til FNs klimapanel (IPCC) står det at havet steg med 0,19 meter mellom 1901 og 2010. Siden 1970-tallet står to faktorer bak 75 % av havstigningen: Smelting av isbreer og oppvarming av havet.

Figuren viser dette, og andre faktorer som er med på å føre til at havet stiger.

FN-sambandet © 2017