Hopp til innhold

 

Kan REDD+ redde regnskogen?

REDD+ Et internasjonalt klimasamarbeid

Norge er engasjert i klimautfordringene, og sammen med andre land har vi lansert REDD+. Utlipp av CO2 bidrar til klimaendringer. Regnskogene lagrer store mengder CO2. Når skog hugges eller brennes frigis denne i atmosfæren.

REDD er en forkortelse som står for:
 R eduction of
 E missions from
 D eforestation and forest
 D egradation

Altså, reduser utslipp fra avskoging og degradering av skog.

Målet med REDD er å stoppe klimaendringene. Ingen rike land har regnskog. Regnskogen ligger i utviklingsland. Å bevare skog høres enkelt ut; det er jo bare å la være å kutte den! Men skogen gir enorme ressurser til mange land som gjør det fristende å utnytte den, på samme måte som Norge utnytter ressurser som olje og fisk. Globalt sett er vi avhengige av å bevare regnskogen for å hindre økte utslipp av CO2. Ideen er derfor at rike land skal betale penger til utviklingsland for at de skal verne regnskogen sin.

Filmen peker på viktige utfordringer i arbeidet med å verne skog, og tar også for seg Norge sin rolle i dette arbeidet.

Kan REDD+ redde regnskogen?

Produsent: FN-sambandet
Språk: Norsk
Lengde: 10:15 minutt

FN-sambandet © 2017