Hopp til innhold

 

Karbonbudsjett

Karbonbudsjett

Vi har allerede brukt opp to tredjedeler av karbonbudsjettet.

Verdens ledere er enige om at den globale temperaturøkningen må holdes under 2 grader i forhold til førindustriell tid, for å unngå farlige klimaendringer. (Førindustriell tid er tiden før 1750.)

Det er togradersmålet man har som mål i internasjonale klimaforhandlinger.

FNs klimpapanel mener at CO2-utslippene må begrenses til 2900 milliarder tonn. Da er det 66 % sannsynlig at vi kan nå togradersmålet. Mellom perioden 1861-1880 (da målingene begynte) og 2011 slapp vi ut rundt 1900 milliarder tonn. Vi har dermed bare 1000 milliarder tonn igjen fram til 2100.

Last ned "Karbonbudsjett"

FN-sambandet © 2017