Hopp til innhold

 

Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren

Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren

Figuren viser økningen i konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren siden 1870.

Menneskeskapte klimaendringer skyldes drivhuseffekten, der karbondioksid (CO2) spiller en sentral rolle. Karbondioksid finnes naturlig i atmosfæren, men økningen i konsentrasjonen av CO2 og noen andre klimagasser i atmosfæren har ført til en forsterket drivhuseffekt.

Det finnes flere karbonlager i naturen, der de viktigste er atmosfæren, skogene, og havet, i tillegg til kull, olje og gass i berggrunnen. I skogene lagres karbon i alt levende og dødt materialet (bl.a. jorddekket) som er dannet gjennom fotosyntesen.

Fra den industrielle revolusjonen (ca 1750) har det vært en økning i CO2-uslippene, med en spesielt kraftig vekst de siste 50 årene. Årsaken er først og fremst bruken av fossil energi, men også noe fra nedhugging av skoger. I begynnelsen handlet det om brenning av kull. I dag handler det også om utslipp fra biler, fly og andre transportmidler drevet av fossilt drivstoff.

CO2-utslippene er nå langt høyere enn det som skogene og havet kan fange opp, slik at konsentrasjonen i atmosfæren stiger.

Les mer om regnskog og klimendringer her.

Figuren er oversatt av Globalis.

FN-sambandet © 2017