Hopp til innhold

 

Kvinner i nasjonalforsamlingen

Kvinner i nasjonalforsamlingen

Figuren viser landene med høyest og lavest andel av kvinner i nasjonalforsamlingen.

Kvinner er mindretall i nesten alle verdens nasjonalforsamlinger. Dette kommer særlig av kvinners dårlige tilgang på utdannelse og hva slags jobber de tradisjonelt har hatt. Nasjonalforsamlingene er i de fleste land ansvarlige for å vedta lover og fatter mange svært viktige avgjørelser, og det er et stort problem at kvinner holdes utenfor. Tallmaterialet er innsamlet og publisert av Den inter-parlamentariske union (ITU).

Kvinner i nasjonalforsamling

FN-sambandet © 2017