Hopp til innhold

 

Økologisk fotavtrykk

Økologisk fotavtrykk

Kartet viser landenes økologiske fotavtrykk i forhold til innbyggertallet

Fotavtrykket måler arealet som trengs for å støtte befolkningens livsstil. Dette inkluderer forbruk av mat, brennstoff, ved, og tekstiler. Forurensning som karbondioksidutslipp er også medregnet i økologisk fotavtrykk

Her vises størrelsen på landet dersom vi ser det økologiske fotavtrykk til landet fordelt per person. I USA er avtrykket bortimot fem ganger større enn verdensgjennomsnittet, og nesten ti ganger mer en det som er bærekraftig. 

FN-sambandet © 2017