Hopp til innhold

 

Palmeoljeproduksjon i Indonesia

Palmeoljeproduksjon i Indonesia

Figuren viser nåværende og planlagte oljepalmeplantasjer i Indonesia.

Palmeolje er vegetabilsk olje som utvinnes av oljepalmetreet. Oljen brukes mye i matprodukter, men også til biodiesel. Palmeoljeplantasjer er den største årsaken til avskoging i Indonesia.

Palmeolje brukes i biodiesel, og økningen i antall mål som brukes til dyrking av oljen har økt drastisk de siste årene. Biodiesel er i utgangspunktet et miljøvennlig drivstoff fordi CO2-utslippene fra drivstoffet er mindre enn ved bruk av fossilt drivstoff (for eksempel vanlig bensin). Problemet er at produksjonen av palmeolje går på bekostning av regnskogen i land som Indonesia. Regnskogen lagrer enorme mengder CO2. Når skogen hugges eller brennes frigis denne i atmosfæren.

Kritikken mot bruk av biodrivstoff er at det som spares i utslipp av CO2 ved å bruke biodiesel, veies opp av utslippene som følge av avskoging. Kanskje er utslippene grunnet avskoging, større enn om bilene hadde kjørt på vanlig fossilt drivstoff.

Les mer om regnskogen her.

Figuren er oversatt av Globalis.

FN-sambandet © 2017