Hopp til innhold

 

Spredning av fremmede arter i havet

Spredning av fremmede arter i havet

Skipstrafikken er en stor trussel for naturmangfoldet i havet fordi ballastvannet båtene har med seg sprer arter til steder der de ikke hører hjemme.

En stor del av verdens handel foregår med båt. Varer blir fraktet fra øst til vest på store containerskip. Skipenes drivstoff (bunkersolje) er lite miljøvennlig og forurenser havene og havnene. Men de siste årene har vi blitt klar over et annet problem: ballastvann.

Når et skip blir losset i en havn pumpes vann inn i ballasttankene. Dette gjøres for å gi skipet stabilitet. Når skipet når en ny havn pumpes vannet ut igjen. I ballastvannet følger det med en mengde blindpassasjerer som fisk, maneter og ørsmå organismer. Disse forstyrrer naturmangfoldet der de slippes ut. I verste fall ødelegger de det. Det finnes mange eksempler at fremmede arter spiser opp lokale arter på sine nye levesteder. I følge tall fra FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) fraktes mer enn 3000 forskjellige arter mellom verdenshavene hver eneste dag. I 2004 ble Ballastvannkonvensjonen vedtatt for å redusere utslippene. Likevel fraktes mer enn 10 milliarder tonn ballastvann rundt på verdens hav i året.

Figuren er tilrettelagt av Globalis.

FN-sambandet © 2017