Hopp til innhold

 

Utslipp av karbondioksid som følge av avskoging

Utslipp av karbondioksid som følge av avskoging

Figuren viser mengden CO2 som til en hver tid er sluppet ut i atmosfæren som følge av menneskelig bruk av landområder.

Klimaendringer har kommet som følge av for store mengder karbondioksid i atmosfæren. Fordi skogen lagrer karbondioksid har den en viktig oppgave som klimaregulator. Når skog hugges eller brennes, frigis den lagrede karbondioksiden til atmosfæren. Å bevare skog er derfor et effektivt tiltak i kampen for å stoppe klimaendringene.

Figuren viser økningen i utslipp av karbondioksid i ulike regioner i verden. Årsakene til disse utslippene er endringer i landskapet. Tropiske områder ligger på toppen. Hugging eller brenning av regnskog i Afrika og i Sør-Amerika gjør at disse regionene er øverst. Figuren viser derfor sammehengen mellom avskoging og utlipp av CO2.

Figuren er tilrettelagt av Globalis.  

FN-sambandet © 2017