Hopp til innhold

 

Utviklingsbaner

Utviklingsbaner

I forbindelse med den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel er det laget fire såkalte "utviklingsbaner".

Utviklingsbanene, eller "Representative Concentration Pathways - RCP)" viser hvordan konsentrasjon av klimagasser og arealbruk vil kunne endres i århundret som kommer.

Bak de fire utviklingsbanene ligger det ulike sosioøkonomiske forutsetninger:

Fortsett som før (høye utslipp - RCP 8,5)

Veksten i klimagassutslipp følger samme bane som i dag. (Dette er altså scenarioet som klimapanelet tror kan slå til hvis vi ikke gjør noe for å begrense klimagassutslippene.

 • Gjennomsnittstemperaturen har steget med 4,3 grader i perioden 2080-2100, i forhold til perioden 1850-1900.
 • Vi har tre ganger så høye CO2-utslipp innen 2100
 • Vi er helt avhengige av fossile brensler.
 • Økt bruk av landbruksarealer og beiteområder som følge av befolkningsvekst
 • Energiforbruk i 2100: 1750 EJ
 • Verdens befolkning når 12 milliarder innen 2100
 • Det er ikke satt i gang noen politiske tiltak for å begrense klimagassutslippene.

Kutt lite (middels utslipp - RCP 6,0)

 • Gjennomsnittstemperaturen har steget med 2,8 grader i perioden 2080-2100, i forhold til perioden 1850-1900.
 • Vi når en topp i CO2-utslippene i 2060. Da er de 75 prosent over dagens nivå. Så vil de synke til 25 prosent.
 • Vi er fortsatt avhengige av fossile brensler
 • Økt bruk av landbruksarealer, og minkende bruk av beiteområder
 • Energiforbruk i 2100: 800 EJ
 • Verdens befolkning når 10 milliarder innen 2100.

Kutt mye (middels utslipp - RCP 4,5)

 • Gjennomsnittstemperaturen har steget med 2,4 grader i perioden 2080-2100, i forhold til perioden 1850-1900.
 • CO2-utslippene øker bare litt, før de går ned i 2040
 • Vi har skapt et mer energieffektivt samfunn
 • Minkende bruk av landbruksarealer og beiteområder grunnet bedre avlinger og endringer i kosthold
 • Energiforbruk i 2100: 1000 EJ
 • Verdens befolkning når ca 9 milliarder i 2100.
 • De fleste land fører en streng og ambisiøs klimapolitikk.

Slipp ut lite (lave utslipp - RCP 2,6)

 • Gjennomsnittstemperaturen har steget med 1,6 grader i perioden 2080-2100, i forhold til perioden 1850-1900.
 • CO2-utslippene holder seg på dagens nivå fram til 2020, før de går ned og blir negative i 2100
 • Avtagende bruk av fossile brensler
 • Økende bruk av dyrket mark grunnet produksjon av bioenergi
 • Energiforbruk i 2100: 850 EJ
 • Verdens befolkning når 9 millioner innen 2100

I de tidligere rapportene fra FNs klimapanel har panelet brukt scenarioer for fremtiden. Utviklingsbanene vil gradvis erstatte disse scenarioene i klimapanelets rapporter fremover.

Last ned "Utviklingsbaner"

FN-sambandet © 2017