Hopp til innhold

 

Verden i år 2100

Verden i år 2100

Figuren sammenligner to av klimascenarioene, med tanke på temperaturendring, nedbørsendring og havforsuring.

De fire klimascenarioene, eller utviklingsbanene som FNs klimapanel har skissert i sin rapport vil føre med seg ulike konsekvenser for utviklingen på kloden. Denne figuren sammenligner to av scenarioene; det der vi fortsetter dagens utslippsutvikling ("Fortsett som før"), og det der vi reduserer utslippene betraktelig ("Slipp ut lite").

Kartene viser hvordan gjennomsnittstemperatur, gjennomsnittlig årsnedbør, og havoverflatens pH-verdi vil endre seg fra 1986-2005 til 2081-2100.

Kartene i den venstre kolonnen viser hvordan det kan bli hvis vi reduserer utslippene betraktelig. Kartene i den høyre kolonnen viser hvordan det kan bli hvis vi fortsetter dagens utslippsutvikling.

Resultatet er tydelig. Hvis vi fortsetter som i dag vil temperaturen på kloden stige mer, det kommer med nedbør, og havet blir mye surere enn hvis vi reduserer utslippene betraktelig.

Last ned "Verden i år 2100"

FN-sambandet © 2017