Hopp til innhold

Angola

Republikken Angola

Den tidligere portugisiske kolonien Angola har vært gjennom en borgerkrig som varte i over 27 år. I dag forsøker regjeringen å bygge opp igjen et ødelagt land.

Sist oppdatert 24.08.2016

Geografi og miljø

Tre fjerdedeler av Angola består av en høyslette som ligger mer enn 1000 meter over havet. I de nordlige delene av landet er det tett, tropisk regnskog. I sørøst er det tørt sletteland som går over i ørkenlandskapet Kalahari på grensen mot Namibia. Klimaet er tropisk, med jevnt høye temperaturer året gjennom. Sletten midt i landet er mer temperert på grunn av høyden over havet. Regnskogen trues av uregulert hogst til brensel, og jorderosjon og forørkning er et økende problem. Etter mange år med borgerkrig er store deler av landet ubrukelig til landbruk på grunn av miner, og vannkvaliteten er dårlig over mesteparten av landet.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Angola ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De nordlige delene av dagens Angola inngikk i større kongeriker fra 800-tallet og fremover. Da portugiserne kom på slutten av 1400-tallet begynte de å handle med stammene langs kysten. De neste århundrene ble mer enn tre millioner mennesker fraktet ut av landet og solgt som slaver i USA. Portugal styrte landet ved å inngå handelsavtaler med de ulike stammene. På begynnelsen av 1900-tallet fikk portugiserne full kontroll over hele Angola, og i 1951 ble landet innlemmet som egen provins av Portugal. På 1970-tallet begynte flere opprørsgrupper å slåss for uavhengighet, og i 1975 ble landet selvstendig. Kort tid etter selvstendigheten brøt det ut borgerkrig mellom de tre største opprørsgruppene. Den kommunistiske gruppen MPLA grep makten og Angola ble en ettpartistyrt folkerepublikk etter tradisjonelt sovjetisk mønster. Ettpartistaten ble opphevet i 1990/91. På tross av en ny grunnlov som innførte demokrati i 1992 beholdt MPLA makten. Borgerkrigen fortsatte til 2002, da partene signerte en fredsavtale.

Samfunn og politikk

President Jose Eduardo dos Santos fra MPLA har styrt Angola siden 1979. Hans makt ble styrket ved valget i 2008, og en ny grunnlov i 2010. Opposisjonen er svak og splittet, og presidenten kontrollerer i stor grad massemediene, militæret og landets økonomi. I tillegg peker han ut dommere til domstolene, og sjefen for riksrevisjonen. Angola står overfor enorme samfunnsproblemer etter 27 år med borgerkrig. Under borgerkrigen flyktet millioner av mennesker. Nå har de fleste vendt hjem, men ofte til ødelagte områder uten et sted å bo, skoler, sykehus, rent vann eller fungerende jordbruk. Flere områder er dekket av miner, og store mengder håndvåpen er i omløp etter borgerkrigen. Angola er blant de mest korrupte landene i verden, og styresmaktene har blitt kraftig kritisert av FN for grove brudd på menneskerettighetene.

Økonomi og handel

Angola er et ressursrikt land, men den tidligere velfungerende økonomien ble til dels ødelagt etter mange år med borgerkrig. Etter fredsavtalen i 2002 har Angolas økonomi gått igjennom en periode med rask forandring. Angola er blant Afrikas største oljeprodusenter, og har en av de raskest voksende økonomier i Afrika. I tillegg er landet en av verdens største diamantprodusenter, og har et stort potensial for landbruk. Kina og USA er landets viktigste handelspartnere. De siste årene har det vært fokus på gjenoppbygging av landet, og store investeringer finner sted innenfor helse, utdanning og transport og veier. Den økonomiske veksten har likevel ikke kommet innbyggerne til gode. Mer enn 80 prosent av befolkningen livnærer seg ved enkelt jordbruk, og mange lever i ekstrem fattigdom. Angola er avhengig av bistand utenfra, og har fått skarp kritikk fra FN og andre internasjonale organisasjoner for dårlig økonomistyring og utbredt korrupsjon.

FN-rollespill:

FN-sambandet har i 2016 et tilbud til skolene om å spille ut en konflikt i Sikkerhetsrådet. Avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet på FN-sambandets nettsider

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Angola har et godt forhold med både Russland og Kina og Vesten.

Under den kalde krigen støttet USA og Russland hver sin side i borgerkrigen i Angola. Sovjetunionen/Russland støttet den seirende parten, og ble senere en viktig handelspartner. På tross av ideologiske forskjeller med USA har også amerikanerne drevet mye handel med Angola.

Angola har et nært og stadig sterkere forhold til Kina. Kina er en stor investor i Angola på grunn av angolske naturressurser. I 2006 ble Angola Kinas største oljeleverandør, og landene ble enige om at Kina skulle investere 6 milliarder dollar i angolsk infrastruktur, i bytte mot mer angolsk olje.   

Forholdet til konflikten

Angola har ingen relevante interesser i Syria, men har diplomatiske forbindelser med landet. Tyrkia og Angola har et nærere forhold. Tyrkia har siden 1998 forsøkt å etablere tettere bånd til afrikanske stater, inkludert Angola. Tyrkia og Angola har siden 2010 opprettet ambassader i hverandres land. De inngikk en handelsavtale i 2008, noe som har ført til at handelen har tidoblet seg på ti år; fra 23 millioner dollar årlig til over 290 millioner dollar.   

Tips

Siden Angola ikke har spesielle interesser i konfliktene i Midtøsten vil landet muligens vurdere stemmegivningen sin i Sikkerhetsrådet ut ifra dets forhold til stormaktene. Siden forholdet er relativt balansert til de fleste av stormaktene vil nok Angola fremme/støtte forslag som ligger et sted imellom USA, Frankrike og Kina. Uansett vil Angola neppe plassere seg langt unna Kinas posisjon, spesielt ikke hvis Kina viser at dette er en viktig sak for dem. På den ene siden vil Angola være skeptisk til å støtte en militær intervensjon - å beskytte suverenitetsprinsippet er viktig for Angola. På den andre siden er det i Angolas interesser å opprettholde et nært forhold til tyrkiske myndigheter, og at tyrkisk økonomi og styresett er stabilt. 

Angola kan for eksempel bruke sin posisjon mellom Vesten og Russland/Kina til å forsøke å være brobygger, og dermed øke sin viktighet. Det kan være viktig for Angola at det blir vedtatt en resolusjon. Da må de være aktive i diskusjonene i pausene, for å finne ut av hvilket alternativ det er sannsynlig at flest land kan gå med på.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Luanda

Etniske grupper:

Ovimbundu 37%, kimbundu 25%, bakongo 13%, mestiser 2%, europeere 1%, andre 22%

Språk:

Portugisisk, bantu og andre afrikanske språk

Religion:

Tradisjonelle 47%, katolikker 38%, protestanter 15% (1998)

Innbyggertall:

22 819 926

Styreform:

Republikk

Areal:

1 246 700 km2

Myntenhet:

Kwanza

BNI pr innbygger:

7 371 PPP$

Nasjonaldag:

11. november

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017