Hopp til innhold

Argentina

Republikken Argentina

Argentina er det nest største landet i Sør-Amerika. Landets størrelse gir store regionale variasjoner i klima og naturressurser.

Sist oppdatert 13.10.2015

Geografi og miljø

Argentina strekker seg over store områder. Klimavariasjonene går fra subtropisk i nord til subpolart i sør, mens mesteparten av landet i mellom ligger i temperert sone. Foruten Andesfjellene i vest er landskapet preget av store flate sletter , også kalt pampas, samt en lang kystlinje. Det argentinske lavlandet deles i tre hovedområder: nordområdet, pampasen og Patagonia. Nordområdet består hovedsakelig av store gressletter. Pampasen dekker store områder, og jordsmonnet her gir gode forhold for jordbruk og fedrift. Patagonia er et platålandskap, med høyder opp imot 1500 meter over havet. Argentinas og Sør-Amerikas høyeste fjell er Aconcagua, som rager 6 962 meter over havet. I nord, på grensen til Brasil, ligger Iguazúfallene. Fossefallene er en av Sør-Amerikas største turistattraksjoner, og står på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Forurensing og tap av jordbruksland er store miljøproblemer landet sliter med, og skyldes utslipp fra industrien og bruk av sprøytemidler. Både avskoging og forørkning har ødelagt kvaliteten på jorda.

2002
2006

I Antarktis smelter isen i rekordfart. Larsen-isflaket har blitt kraftig redusert i to omganger. Les mer

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Argentina ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De eldste sporene etter bosetning i Argentina er fra 11 000 år. f. kr. Landet hadde indianske bosetninger i nord, og spredte befolkninger av jegere og samlere i sør helt fram til europeerne invaderte landet. Spanjolene ankom til Argentina i 1516, og etablerte sin første koloni i det som i dag er Buenos Aires i 1580. Tvangsarbeid og innføring av sykdommer fra Europa resulterte i en kraftig reduksjon i landets opprinnelige befolkning. Landet inngikk i visekongedømmet Peru, og i også visekongedømmet Rio de la Plata, før det i 1816 oppnådde uavhengighet fra Spania. Landet fortsatte likevel å ha tette bånd til Europa. Frem til 1945 var landet preget av interne motsetninger, både mellom konservative og liberale politikere, og mellom politikere og militære.

Juan Perón kom til makten i 1946, og han forbedret de fattiges situasjon, gav kvinnene stemmerett og nasjonaliserte industrien. Peróns kone, Evita, ble et symbol for denne politikken. Samtidig styrte Perón med diktatoriske midler; motstand ble undertrykt og mediene kontrollert. I 1976 gjennomførte militæret et statskupp. Opp imot 30 000 personer forsvant i løpet av de ni årene militærdiktaturet varte. I 1982 invaderte argentinske tropper de britiske Falklandsøyene i det sørlige Atlanterhavet, men måtte gi tapt for de britiske troppene. Tapet førte til militærdiktaturets undergang.

Samfunn og politikk

Etter mange år med ustabilt militærstyre ble demokratiet gjenopprettet i 1983. Presidentens handlinger skal i teorien kontrolleres av kongressen, men i praksis har presidenten makten. I Argentina er det 23 provinser, i tillegg til Buenos Aires, som alle har sin egen regjering. Landets befolkning har liten tiltro til det politiske system, noe som skyldes mye korrupsjon i offentlig sektor. Fokus i dagens Argentina er på å redusere forskjellene mellom fattig og rik, bekjempe korrupsjonen, samt å gi staten en viktigere rolle i næringslivet. Økt samarbeid med nabolandene vektlegges også, for på denne måten å redusere USAs innflytelse i regionen. Argentinas befolkning er sammensatt av innvandrere fra hele verden, og det sies at ni av ti argentinere har europeiske forfedre. Kulturelt er Argentina kanskje mest berømt for tangoen. Omtrent en tredjedel av Argentinas befolkning er bosatt i og rundt Buenos Aires.

Økonomi og handel

Argentina er i dag Latin-Amerikas tredje største økonomi. I 1945 var Argentina blant de ti rikeste landene i verden. Først sterke reguleringer og senere feilslått økonomisk politikk og korrupsjon førte imidlertid til at økonomien gikk dårligere inntil landet endte i en enorm krise rundt 2001. Argentinas valuta mistet sin verdi, og folk fikk ikke tatt ut sparepengene sine fra banken. Landet gikk "konkurs". Dette resulterte i en rekke massedemonstrasjoner, og flere presidentskifter på kort tid. Økonomien kom likevel raskt på bedringens vei, men landet tok også opp nye lån, og i 2014 opplevde landet ny krise da de på ikke overholde lånene sine.

Store deler av Argentinas dyrkbare områder brukes til jordbruksproduksjon, og næringen står for hoveddelen av landets eksport.  Argentina en av verdens største eksportører av storfekjøtt. Høye internasjonale råvarepriser gjør at Argentina tjener godt. Industrisektoren har tradisjonelt vært basert på foredling av jordbruksprodukter, som for eksempel hermetikkfabrikker og tekstil- og lærfabrikker. Argentinas viktigste handelspartnere er Brasil, USA og Chile. Landet er også med i Mercosur, en handelsavtale mellom Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela og Paraguay. Argentina har et velutviklet veinett. Jernbanenettet er et av det mest omfattende i verden, men på grunn av tiår uten vedlikehold, er mesteparten av dette ute av drift. De største elvene brukes også til transportformål.

Kort om

Argentina

Hovedstad:

Buenos Aires

Etniske grupper:

Argentinere av spansk og italiensk herkomst 97%, mestizo, urbefolkning og andre 3%

Språk:

Spansk (offisielt), engelsk, italiensk, tysk, fransk, og språk som ble snakket av urbefolkningen; Mapudungun og Quechua

Religion:

Romersk-katolske 92% (under 20% av dem praktiserer), protestanter 2%, jøder 2%, andre/uspesifisert 4%

Innbyggertall:

42 154 914

Styreform:

Republikk

Areal:

2 780 400 Km2

Myntenhet:

Peso

Nasjonaldag:

25. mai

Satellittbilder

Avskoging: Nasjonalparken Iguazú

Isbre: Larsen-isflaket

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017