Hopp til innhold

Bangladesh

Folkerepublikken Bangladesh

Bangladesh er et av verdens tettest befolkede og fattigste land. De to store elvene Brahmaputra og Ganges renner gjennom landet, og gjør at landet stadig rammes av flom.

Sist oppdatert 07.01.2016

Geografi og miljø

Bangladesh er et fruktbart land som hovedsakelig består av deltaområdene til elevene Brahmaputra og Ganges. Tropisk monsunklima gir store nedbørsmengder om sommeren. De siste tiårene har flommer skapt store problemer for landet. Flommene antas å ha sammenheng med avskoging i nabolandene Nepal og Bhutan. I 1991 tok en storflom livet av over 100.000 mennesker. Til tross for mye vann, er drikkevann en mangelvare. Brønner har blitt boret for å gi et alternativ til det forurensede overflatevannet, men de senere årene har det vist seg at brønnvannet ofte er forurenset av arsenikkholdige bergarter.

1976
1999

I Sundarban har man klart å bevare mangroveskogen og få tigeren til å trives. Men stadige nye rekefarmer truer harmonien. Les mer

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bangladesh ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området Bangladesh ligger i, Bengal, har vært den del av både buddhistiske, hinduistiske, muslimske og britiske styrer de siste 3000 årene. I 1858 ble Bengal en britisk koloni. I 1947 ble det opprettet i to selvstendige stater av tidligere britiske kolonier: India og Pakistan. Bengal ble delt i to. Den østlige delen ble lagt under Pakistanog fikk navnet Østpakistan. Østpakistan fikk indisk hjelp til å bryte med Vestpakistan i 1971, og dannet i stedet den selvstendige staten Bangladesh. De kaotiske årene etter var preget av militærkupp og drap på sittende regjeringssjefer. Siden 1991 har to politiske erkerivaler byttet på å styre landet.

Samfunn og politikk

Bangladesh er et parlamentarisk demokrati, og i 1991 ble landets første demokratiske valg avholdt. Parlamentet utnevner en president, som igjen utnevner en statsminister. Politikken domineres av stadige konflikter mellom landets to største politiske partier Awamiforbundet (AL) og Bangladesh nasjonalistparti (BNP). De politiske forskjellene er små, og maktkampen preges i stor grad av personlige agendaer mellom de to kvinnelige lederne. Politisk motiverte drap, trusler og vold er utbredt. Helt siden uavhengigheten har militæret hatt stor innflytelse over politikken, og mange politiske ledere har militær bakgrunn. Manglende sikkerhet og vilkårlighet gjør hverdagen usikker for den fattige bengalske befolkningen. Mange oppfatter også politiet som er trussel mot personlig sikkerhet. Religiøs ekstremisme har de siste årene blitt et problem i Bangladesh, som tradisjonelt har vært et tolerant og moderat land. I 2013 ble mange av lederne i det største islamistpartiet, Jamaat e-Islami, dømt til døden.

Økonomi og handel

Bangladesh har opplevd sterk økonomisk utvikling siden 1990-tallet. Likevel er landet fortsatt svært fattig. En stor andel av befolkningen arbeider i jordbruket, men jorda er samlet i få hender. De senere tiårs kraftige flommer har forsterket skjevheten i eierforholdende, fordi småbønder har blitt tvunget til å selge jord etter å ha fått avlinger ødelagt flere ganger på rad. Jute og te har tradisjonelt vært blant landets viktigste eksportartikler, men fallende etterspørsel og pris på verdensmarkedet fører til stadig lavere inntekter. De siste årene har klesproduksjon vært drivkraften bak den økonomiske veksten. Korrupsjon, energimangel og dårlig infrastruktur hemmer den økonomiske utviklingen, og landet er fortsatt avhengig av bistand utenfra.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Dhaka

Etniske grupper:

Bengalere 98%, andre 2% (2011)

Språk:

Bengali 98,8%, andre 1,2% (2011)

Religion:

Muslimer 89,1 %, hinduer 10 %, andre 0,9% (2013)

Innbyggertall:

160 411 249

Styreform:

Parlamentarisme

Areal:

144 000 Km2

Myntenhet:

Bangladeshisk taka

BNI pr innbygger:

3 333 PPP$

Nasjonaldag:

26. mars

Satellittbilder

Naturforvaltning: Sundarban

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017