Hopp til innhold

Belize

Belize, som ligger i Mellom-Amerika, har kulturelt sett mye til felles med øystatene i Karibien. Turisme er en viktig inntektskilde for landet, som har et av verdens største korallrev.

Sist oppdatert 07.12.2014

Geografi og miljø

Belize er en liten stat som ligger i Mellom-Amerika på sørøstkysten av Yucatan-halvøya. Norge er fjorten ganger større enn dette øyriket. Det nordlige Belize består av sumpaktige kystområder og regnskog. I sør ligger den lave fjellkjeden Mayafjellene, hvor Belizes høyeste punkt,Victoria Peak, på 1160 m ligger. Ved Belizes kyst ligger den nordlige halvkules største korallrev, som er på UNESCOs verdensarvliste.

Klimaet er tropisk, og landet har en rik flora og fauna. Regntiden varer fra mai helt til november. Naturkatastofer som orkaner og oversvømmelser er en regelmessige for Belize. Turisme er viktig for landet og har i de siste årene vært med på å skjerpe interessekonflikten mellom å verne regnskogområdene eller å hugge ned skog for å bygge ut vannkraft i områdene. Belizes regnskog er et av Mellom-Amerikas største uberørte regnskogområder, med mange truede dyrearter. 

Historie

Belize var opprinnelig en del av mayakulturens område. Mayaene levde i området på 1500-tallet når europeere, hovedsakelig spanjoler, ankom. Fra 1638 slo britiske pirater seg ned i området, bygget flere kolonier og brakte etter hvert med seg afrikanske slaver som jobbet med trehogst. Spanjolene prøvde flere ganger å drive ut britene med makt. Belize ble en britisk koloni i 1840, under navnet Britisk Honduras. Belize fikk indre selvstyre i 1964, og ni år senere skiftet landet navnet sitt til Belize. Guatemala gjorde krav på området, men Belize lyktes til slutt med å bli selvstendig i 1981. Guatemala gikk med på å anerkjenne Belize først ti år senere, men mener fortsatt at de har eierskap til et område tilsvarende halve Belize. 

To politiske partiert har vekslet på å ha makten i landet; Folkets forenede parti (PUP) og Det forente demokratiske partiet (UDP). Gjennom 2000-tallet styrte PUP med statsminister Said Musa i spissen. Korrupsjon har vært et stort problem. Våren 2005 var det store demonstrasjoner og streiker. Grunnen var IMF (Det internasjonale pengefondet) sine råd om å øke skattene og fryse de offentlig ansattes lønninger. Korrupsjonsbeskyldningene mot PUP førte til valgseier for UDP i 2008. UDP-lederen Dean Barrow ble landets første svarte statsminister. Han overførte flere selskaper som Musa hadde privatisert tilbake til statlig eierskap og laget en ny politi og sikkerhetsavdeling som er koblet til forsvaret. Grunnen til at en slik avdeling ble laget er et økende problem med kriminalitet. Da parlamentsvalget ble holdt i 2012 lyktes UDP med å beholde regjeringsmakten. 

I 2013 fastslo høyesterett at alle kontrakter med staten om å bore etter olje nært inntil de sårbare korallrevene var ugyldige. 

Samfunn og politikk

Belize har kulturelt sett mer til felles med karibiske stater enn med sine mellomamerikanske naboer. Belize, tidligere kalt Britisk Honduras, var Storbritannias siste koloni i Amerika. Landet er et konstitusjonelt monarki og er medlem av det britiske samveldet, med dronning Elisabeth II som statsoverhode. Dronningens representant er en generalguvernør, som ifølge loven må være en belizer. Statsministeren er Dean Barrow fra det konservative opposisjonspartiet, United Democratic Party (UDP). Politikken domineres av to partier som avløser hverandre med makten: UDP og det sentrumsorienterte partiet People’s United Party (PUP). Belizes parlament er bygget opp etter britisk mønster. Belize har et problem med voldskriminalitet, som har sammenheng med at det er et mellomland for narkotikahandelen mellom Sør- Amerika og USA. I 2012 rapporterte FN at Belize er verdens sjette mest voldelige land som ikke er i krig, med 40 mord per 100 000 innbygger. 

Omtrent en av tre innbyggere lever i fattigdom. I sør, der størsteparten av urbefolkningen bor er underernæringen dobbelt så høy som i landet generelt. Spedbarnsdødeligheten har sunket de siste årene, da flere får hjelp av jordmødre. Andelen av befolkningen som er smittet av HIV/AIDS er blant de høyeste i Latin-Amerika. 

Økonomi og handel

Landbruk og turisme er landets viktigste inntektskilder. Tjenestebransjens andel av landets BNP er på vei til å bli større. Tømmerhogst og eksport har en lang historie på øya, noe de britiske kolonialistene drev med suksess allerede på 1600-tallet. De viktigste eksportvarene er sukker, bananer, sitrusfrukter, appelsinkonsentrat, klær. Belizes viktigste handelspartnere er USA, Storbritannia og Mexico. Landets eksportbaserte økonomi er veldig avhengig av USAs økonomiske situasjon og generelt av priser på verdensmarkedet. Fra USA kommer det mange luksuscruiseskip og antall turister er økende. Turistene kommer først og fremst for å se rester etter mayaindianernes bosetninger.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Belmopan

Etniske grupper:

Mestiser 48.7%, kreoler 24.9%, maya- indianere 10.6%, garifunere 6.1%, andre 9.7% (2000)

Språk:

Spansk 46%, kreolsk 32.9%, maya dialekter 8.9%, engelsk 3.9% (offisiell), garifuna 3.4% (karibisk), tysk 3.3%, andre 1.4%, ukjent 0.2% (2000)

Religion:

Romersk- katolsk 49.6%, protestanter 25.5% (pinsevenner 7.4%, anglikanere 5.3%, syvendedagsadventister 5.2%, mennonitter 4.1%, metodister 3.5%), jehovas vitner 1.5%, andre 14%, ingen/uspesifisert 9.4% (2000)

Innbyggertall:

347 598

Areal:

22 965 Km2

Myntenhet:

Belizisk dollar

BNI pr innbygger:

8 527 PPP$

Nasjonaldag:

21. september

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017