Hopp til innhold

Benin

Republikken Benin

Benin er en av Afrikas minste stater og en av de økonomisk minst utviklede. Men landet er også kjent for å være et av de mest stabile demokratier i Afrika.

Sist oppdatert 07.12.2014

Geografi og miljø

Benin er en liten vestafrikansk stat som ligger på nordkysten av Guineabukta. Landet grenser til Nigeria, Niger, Togo og Burkina Faso. Langs Benins smale kyst er det sandbanker og mange laguner. Benin er ganske flatt og har mye fruktbar jord som kan dyrkes. Benins klima er hett og fuktig. Tørkeperioden varer fra desember til mars – og fra mars til juli regner det voldsomt. Fra juli til september er det tørt igjen, mens regntiden er tilbake fra oktober til desember. Benin har forholdsvis lite skog. Tørkeperiodene og skogbrannene har ødelagt 59 prosent av skogen som landet tidligere hadde.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Benin ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I det området som i dag er Benin var det for lenge siden flere små kongedømmer. På 1700-tallet ble det mektige kongedømmet Dahomey grunnlagt. Benins kyst er en del av det som tidligere var kjent som slavekysten. Fanger ble solgt og sendt over Atlanterhavet for å jobbe. Dermed fantes det interesse for landet både fra Portugal, Frankrike og Storbritannia. Alle tre ønsket å kontrollere området, men på 1800-tallet ble Benin en fransk koloni. 

Etter andre verdenskrig fortsatte landet å bli styrt av Frankrike som en del av fransk Vest-Afrika. I 1960 ble landet selvstendig under navnet Dahomey. Under de første tiårene som en selvstendig stat var det uroligheter i landet. Stadige militærkupp gjorde det vanskelig å drive politikken i retning av utvikling. Landet ble fra 1972 styrt av en diktator; major Mathieu Kérékou. Han erklærte landet til å være en marxistisk-leninistisk ettpartistat. Kérékou har i høy grad preget landet som styrte landet fra 1972 til 2006. Det som er unikt for Benin er likevel at det har lyktes med å gå fra å være en militærstyrt ettpartistat til et demokratisk flerpartistat under samme leder. Dette skjedde under en folkeavstemning i 1990, hvor landet fikk ny grunnlov. Dermed ble landet republikken Benin; et fritt demokrati. 

Før valget i 2006 ble det spekulert i om Kérékou ville forsøke å forlenge sin regjeringstid, selv om han hadde sittet ved makten i nesten 34 år. Det skjedde ikke. Valget falt på den uerfarne økonomen Boni Yayi. Han ble også gjenvalgt i 2011 og han støttepartier fikk flertall i parlamentet. Hans største hindringer for å kunne gjennomføre sin politikk er en sterk fagforening, ettervirkninger av en storflom som rammet landet i 2010 og finanskrisen. Benin er avhengig av utenlandsk bistand. I 2012 la Yayi frem en åttepunkters fremtidsplan for Benin. Utvikling av havnen i Cotonou, modernisering av jernbanen, utvikle jordbruket, forbedre utdanningssystemet, gi kvinner en mer likestilt og fremtredende rolle i samfunnet og bekjempe korrupsjonen, styrke den nasjonale sikkerheten og forhindre sosiale uroligheter i samfunnet. 

Samfunn og politikk

Benin er i dag en republikk, der presidenten velges for fem år og kan gjenvelges to ganger. Presidenten leder regjeringen og utnevner selv ministrene, som formelt skal godkjennes av den lovgivende forsamling, nasjonalforsamlingen. Den har 83 medlemmer og velges for fire år. Landet har fått ros for å være et av Afrikas mest stabile og demokratiske samfunn. Grunnleggende menneskerettigheter, som ytringsfrihet og pressefrihet, overholdes og landets etniske grupper og religiøse trossamfunn lever fredelig side om side. Opposisjonell aktivitet, fagforeninger og frivillige organisasjoner er anerkjent i Benins grunnlov fra 1990 og har fritt spillerom innenfor landets demokratiske rammebetingelser. Men landet har også mange utfordringer: Benin er et av de fattigste landene i Afrika og korrupsjon er utbredt, i tillegg til helseproblemer som malaria og AIDS. Benin har også hatt grensestrider med sin nordlige nabostat Burkina Faso.

Tre av fire i Benin lever for mindre enn 2 dollar om dagen og en av fire har ikke tilgang til rent drikkevann. Selv om situasjonen har forbedret seg gradvis gjennom 2000-tallet, mye takket være den politikken som har blitt ført for å bekjempe fattigdommen. Barnedødeligheten har minsket, men i 2006 var fremdeles en av fem barn underernært. 

Økonomi og handel

Til tross for en bedret økonomisk vekst de senere årene, er Benin er et av verdens fattigste land. Økonomien er hovedsakelig basert på jordbruk og handel. Handelen med nabolandene er viktig, spesielt handelen med Nigeria. Landbruket representerer om lag en tredel av verdiskapingen og hele inntektsgrunnlaget til rundt halvparten av befolkningen. Landbrukssektoren består i all hovedsak av småbruk, som dyrker mat for selvberging og dels produkter for salg. Benins eksport består særlig av bomull og andre jordbruksprodukter som palmeolje, kaffe og kakao. Benin er en av Afrikas største bomullprodusenter. Benin har begrensede naturressurser, men man finner blant annet kalkstein, gull og også noe olje der. Korrupsjon er utbredt, og innsats mot offentlig korrupsjon har vært en fanesak for flere presidenter.

Kort om

Benin

Hovedstad:

Porto-Novo

Etniske grupper:

Fon- folket 39.2%, adjaene 15.2%, yorubaene 12.3%, baribaene 9.2%, peulhene 7%, ottamariene 6.1%, yoa-lokpa folket 4%, dendiene 2.5%, andre 1.6% (inkluderer europeere), uspesifisert 2.9% (2002)

Språk:

Fransk (offisiell), fon og yoruba (vanlig dagligtale i sør), stammespråk (minst 6 stk i nord)

Religion:

Katolikker 27.1%, muslimer 24.4%, vodoo 17.3%, protestanter 10.4%, andre kristne 5.3%, other 15.5% (2002)

Innbyggertall:

10 879 828

Areal:

112 622 Km2

Myntenhet:

CFA-franc

BNI pr innbygger:

2 110 PPP$

Nasjonaldag:

1. August

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017