Hopp til innhold

Bhutan

Kongeriket Bhutan

Den lille fjellstaten Bhutan er kjent for å måle landets tilstand i bruttonasjonallykke. Landet kaller seg selv for Druk Yul - tordendragens rike.

Sist oppdatert 08.12.2014

Geografi og miljø

Bhutan er et bittelite kongerike, som ligger inneklemt mellom India og Kina, midt i Himalaya. Bhutan kan minne en del om Sveits. Omtrent like stort, lignende form, uten kyst og består for det meste av veldig høye fjell. I sør finnes det gressletter, så reiser landet seg til 1500-3000 m.o.h. - her bor størstedelen av befolkningen. Lengst nord i landet er det høye fjell som streker seg mer enn 7000 meter over havet. I forhold til størrelsen har Bhutan veldig mange ulike arter av dyr og planter. 

Klima varierer veldig mye etter hvilken høyde man befinner seg på. Men den sørligste delen er den klart fuktigste, her regner det mest. Så blir det mindre og mindre regn jo høyere over havet man kommer, selv om det alltid er snø på toppene i Himalaya. Stormer som kommer fra fjellene er grunnen til at landet egentlig blir kalt Druk Yul - som betyr tordendragens land. 

Historie

Det bodde mennesker i Bhutan-området allerede for over 4 000 år siden. Man regner med at landets plassering har vært veldig viktig, med flere viktige fjellpass mellom Kina og India. Allikevel vet man ikke så mye om Bhutan og områdets befolkning i tidligere tider, fordi de viktigste dokumentene ble ødelagt i brannen av Punakhas bibliotek i 1827. Bhutan ble samlet til ett rike på 1600- tallet, av den tibetanske buddhist lamaen Shabdrung Ngawang Namgyal. Han skapte en helt egen og spesiell bhutansk kultur, som var ulik den tibetanske, som den stammet fra. Etter Namgyals død i 1651 forsøkte tibetanere å kjempe til seg makten i landet, men greide det ikke. Fra 1770 av var Bhutan ofte i konflikt med de britiske myndighetene i India. En borgerkrig herjet Bhutan på 1870-tallet, men man oppnådde fred i det neste tiåret. På begynnelsen av 1900-tallet innførte landet monarki med arvelig tronfølge. Siden da har Wangchuk dynastiet sittet på tronen. I 1910 fikk britene kontroll over Bhutans utenrikspolitikk, de bestemte hva slags forhold Bhutan skulle ha til andre land. Denne kontrollen India tok over i 1949. India forpliktet seg samtidig til ikke å blande seg inn i saker som hørte hjemme innenfor Bhutans grenser. India og Bhutan har enda et spesielt forhold, der India beskytter det lille landet og har en sterk innflytelse på landets utenrikspolitikk.

Lenge var Bhutan et mer eller mindre lukket land. Det fantes ikke moderne veier, sykehus, elektrisitet eller post. Først på 1960-tallet begynte man en langsom utvikling mot det moderne. Grunnen var nok en frykt for å bli liggende øde, og at Kina eller India kunne ta makten i det lille landet, slik Kina hadde gjort i Tibet. I 1972 døde Wangchuck den tredje, og sønnen overtok bare 16 år gammel. Han lagde en ny politikk og et nytt ord: Bruttonasjonallykke. Dette var en politikk for modernisering, uten at det gikk ut over tradisjonelle buddhistiske tanker om at lykke er noe annet enn materielle ting som kan kjøpes for penger. 

På 80-tallet begynte en ny kampanje, som hadde som mål å bestemme en nasjonal identitet i Bhutan. Det ble til et "bhutaniseringsprogram". Dette ble vanskelig for de mange som hadde nepalske røtter, sør i landet. Nepali mistet sin status som offisielt språk, og det ble slutt på undervisning i språket på skolen. Regjeringen begynte arbeidet med en lov som etterhvert gjorde mange sør-bhutanesere statsløse. Mange av dem flyktet til Nepal, som ikke ønsket å ta i mot dem. Her ble de boende i flyktningleire som FN hjalp til med. Forhandlinger mellom Nepal og Bhutan startet i 1993, men endte uten resultater. 

I 1996 sa kongen fra seg sin enerådende makt, og i 2001 fikk landet ny grunnlov. I 2006 tok Wangchuck den femte over som konge, og året etter ble det første frie valget i Bhutan gjennomført. Registreringen av politiske partier startet samtidig, og bare to partier ble godkjent; Bhutans freds-og velferdsparti (DPT) og Folkets demokratiske parti (PDP). Begge hadde ganske lik politikk og var lojale mot kongen. Da DPT allikevel vant var det nok fordi folk trodde at kongen heiet på DPT. Mange i befolkningen er fortsatt skeptiske til modernisering og demokratisering, og er godt vant med å gjøre som kongen befaler. Valgdeltakelsen var på nesten 80%. 

Det andre valget i Bhutans historie ble holdt i 2013 og førte til regjeringsskifte. Og med regjeringsskifte ble bruttonasjonallykke historie. Den nye statsministeren mente at denne tankegangen bidro til å feie korrupsjon, arbeidsløsthet og budsjettunderskudd under teppet, og var for vanskelig å måle. 

Samfunn og politikk

Bhutan var helt utenfor  verden i mange hundre år, isolert mellom fjellene. På 1960- tallet forandret det seg litt etter litt. For øvrig fikk landet sin første bil i 1961, og tv ble lov så sent som i 1999. For å beskytte om den buddhistiske kulturen hadde Bhutan i mange år en årlig kvote for utenlandske turister. Bare noen få fikk slippe inn. Bhutan har gjennomgått en gradvis overgang fra et monarki der kongen hadde all makt til et parlamentarisk demokrati. Menneskerettighetsorganisasjoner har meldt om brudd på menneskerettighetene i landet, blant annet tortur og fengsling av politiske opposisjonelle.

Bhutan var lenge et veldig fattig land med høy spedbarnsdødelighet og kort forventet levealder. Situasjonen har blitt mye bedre på ganske kort tid. Forventet levealder har økt med 20 år på et par tiår. Bhutan ble i 2004 det første landet i verden som forbød salg av tobakk. Selv om Bhutan gradvis endrer seg og folk flytter til byene, bor flertallet i små landsbyer. Jordbruk og dyrehold til å dekke de grunnleggende behovene for mat er det vanlige for folk i Bhutan. Ekstrem fattigdom finnes det i prinsippet lite av. Kvinnene har en ganske sterk stilling i samfunnet. I store deler av Bhutan er det f.eks tradisjon at det er døtrene, og ikke sønnene, som arver gården og jorda. 

Økonomi og handel

Bhutan er rangert som en av verdens minst utviklede økonomier, med en av verdens laveste BNP. Landbruket sysselsetter omtrent 60 prosent av innbyggerne og de fleste av disse bøndene er selvforsynte, noe som altså faller utenfor den nasjonale økonomien. India er Bhutans viktigste handelspartner og bidrar med ca. 70 prosent av Bhutans import og er mottaker av over 50 prosent av Bhutans eksport. Viktigste eksportartikler er elektrisk kraft, sement, tømmer, elektrisitet og frukter. Viktigste importartikler er kjøretøy, maskiner og deler, dieselolje og ris. Landet har store naturressurser i form av vannkraft, skog og mineraler, men mesteparten av ressursene er foreløpig uutnyttede. Bhutan har valgt å følge landets utvikling ved å måle ”Gross National Happiness” som ikke bare har indikatorer for økonomisk vekst og fordeling, men hvor også klima, kultur og folks helsetilstand og generelle trivsel er viktige elementer. Landet har de senere år opplevd økt økonomisk vekst.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Thimphu

Etniske grupper:

Bhutanere 50%, etniske nepalesere 35% (inkluderer lhotsampaene), innfødte eller nomadiske stammer 15%

Språk:

Sharkopcha 28%, dzongkha (offisiell) 24%, lhotshamkha 22%, andre 26% (2005)

Religion:

Mahayana- buddhisme 75%, indisk- og nepalsk-inspirert hinduisme 25%

Innbyggertall:

776 461

Styreform:

Konstitusjonelt monarki

Areal:

46 500 Km2

Myntenhet:

Ngultrum

BNI pr innbygger:

8 077 PPP$

Nasjonaldag:

17. Desember

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017