Hopp til innhold

Brasil

Forbundsrepublikken Brasil

Brasil Latin-Amerikas største land og økonomiske makt. Landet har store miljøutfordringer, og økonomien sliter. Utjevning av forskjellene mellom fattige og rike er blant landets største utfordringer.

Sist oppdatert 04.05.2017

Geografi og miljø

Brasil er det femte største landet i verden etter Russland, Canada, Kina og USA. Landet har et svært variert landskap. I den nordlige delen av landet ligger verdens største regnskogsområde Amazonas. Den sørlige delen av landet er dekket av fjell og savanneområder med skog. Brasil har også en svært lang kystlinje, og de aller fleste menneskene i Brasil bor ved eller nær kysten, særlig i sørøst rundt byene São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba og Porto Alegre. Klimaet er tropisk, og forskjellen mellom vinter og sommer er liten. Avskoging av regnskogen er et stort miljøproblem i Brasil. I 2005 var allerede en femtedel av skogen hugget ned. Siden 2008 har avskogingen avtatt betydelig, men de siste årene har trenden likevel vært negativ. Gruvevirksomhet, kvegdrift, jordbruk og byvekst er de viktigste årsakene til avskogingen. Tap av regnskog fører også til reduksjon av Brasils ellers så rike plante- og dyreliv, samtidig som det truer livsgrunnlaget til indianerbefolkningen. Miljøproblemer som luft- og vannforurensning er også et stort problem og er svært høy i de store byene, spesielt i Rio de Janeiro og São Paulo.

1975
2001

Regnskogen i Rondônia i Brasil er i ferd med å bli ødelagt av stadige nye byggeprosjekter. Satellittbilder fra 1975 og 2001 viser utviklingen tydelig. Les mer

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Brasil ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før portugiserne kolonialiserte Brasil på 1500-tallet var området befolket av ulike indianergrupper. I denne perioden fantes det fra tre til fem millioner indianere i landet. I dag er det bare 100 000-200 000 igjen. Indianere ble tatt til fange og brukt som slaver av portugiserne som trengte arbeidskraft til sine sukker- og kaffeplantasjer. Mange indianere døde av sykdommer som portugiserne brakte med seg. På jakt etter arbeidskraft ble det fraktet millioner av slaver fra Portugals kolonier i Afrika til Brasil. I 1888 var Brasil det siste landet i verden til å avskaffe slaveriet. Etter 300 år som portugisisk koloni ble Brasil i 1822 en selvstendig nasjon. Det ble etablert en republikk med president som øverste leder. Den politiske situasjonen i landet har vært ustabil, og preget av skiftet mellom demokratiske og militære styreformer. Fra 1964 til 1985 var Brasil et militærdiktatur. Brasil gikk tilbake til sivilt styre i 1985, og grunnloven som ble vedtatt i 1988 markerte den endelige overgangen til demokrati.

Samfunn og politikk

Presidenten er landets stats- og regjeringssjef. Han/hun velges hvert fjerde år, og utnevner ministre og embetsmenn. Den lovgivende makten ligger i parlamentet, Nasjonalkongressen. DaLuiz Inacio Lula de Silva i 2002 ble landets første president fra arbeiderpartiet PT, satte han rettferdig fordeling som et prioritert politisk tema. Kombinasjonen av økonomisk vekst og sosiale programmer løftet i løpet av få år flere millioner brasilianere ut av fattigdom, og de økonomiske forskjellene minket noe. Brasil er likevel blant landene i Latin-Amerika med størst forskjell mellom fattig og rik. Dette kommer spesielt til syne i byene hvor en stor andel av befolkningen lever i slumområder, også kalt favelas. Fordelingen av jordeiendommer i Brasil er også svært skjev. En liten del av befolkningen eier en stor andel av jorda, og det fins derfor flere millioner jordløse landarbeidere. Helt siden kolonitiden har distriktspolitikk vært et betent tema i Brasil. Korrupsjon har lenge vært en del av Brasils politiske kultur. De siste årene har landet vært rammet av en rekke store korrupsjonsskandaler, som har involvert både politikere og næringslivsledere. I 2016 ble Brasils første kvinnelige president, Dilma Rousseff fra PT, stilt for riksrett av kongressen og avsatt. Visepresident Michel Temer overtok dermed presidentembetet. 

Økonomi og handel

Brasil har både en velutviklet jordbruks-, industri- og servicesektor. Etter store oljefunn utenfor kysten på begynnelsen av 2000-tallet, begynte en periode med høy økonomisk vekst. Siden 2014 har denne snudd til økonomiske nedgangstider. Brasil er likevel Latin-Amerikas største økonomi, men landet sliter med stor utenlandsgjeld, og til tider høy inflasjon. Korrupsjon og mangel på utdannet arbeidskraft har hemmet utviklingen og skapt dype kløfter i samfunnet. Landbruket står for en stor andel av eksportinntektene. Brasil er storprodusent av soyabønner, kaffe og bananer, i tillegg til at landet også er verdens største eksportør av kylling og storfekjøtt. Andre viktige jordbruksprodukter er sukkerrør, tobakk, kakaobønner, hvete, mais og ris. Industrien er hemmet av lite utvikling under mange tiår med tollmurer, som skulle hindre konkurranse fra utlandet. Brasil betegnes likevel som den viktigste industristaten i Latin-Amerika, og landet produserer blant annet biler, ulike maskiner, elektriske produkter, gummiprodukter, klær og tekstiler. I tillegg bearbeider de sine egne landbruksprodukter. Turistnæringen i landet er viktig og sysselsetter en stor andel av befolkningen. Brasil har også store forekomster av mineraler som for eksempel jernmalm, mangan og tinn, samtidig som det finnes det store mengder med edelstener i landet. Utenfor kysten av delstatene Rio de Janeiro og Espírito Santo er det funnet store oljeforekomster, men oljen ligger svært dypt og er derfor dyr å hente opp.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Brasília

Etniske grupper:

Europeisk opprinnelse 47.7 %, europeisk+afrikansk opprinnelse 43.1 %, afrikansk opprinnelse 7.6 %, asiatisk opprinnelse 1.1 %, urfolk 0.4 % (2010)

Språk:

Hovedspråk portugisisk, i mindre grad spansk, engelsk, fransk og ulike indianske språk

Religion:

Romersk-katolikker 64.6 %, protestanter 22.2 %, spiritualister 2.2 %, ateister 8 % andre/uspesifisert 1.8 % (2010)

Innbyggertall:

203 657 210

Styreform:

Føderal republikk

Areal:

8 511 965 Km2

Myntenhet:

Real

BNI pr innbygger:

15 359 PPP$

Nasjonaldag:

7. September

Satellittbilder

Avskoging: Nasjonalparken Iguazú

Avskoging: Rondônia

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017