Hopp til innhold

Brasil

Forbundsrepublikken Brasil

Brasil betegnes i dag som Latin-Amerikas ledende økonomiske makt. Inntektsfordelingen blant befolkningen er imidlertid svært skjev, og en utjevning av forskjellene er blant landets største utfordringer.

Sist oppdatert 08.12.2013

Geografi og miljø

Brasil er det femte største landet i verden etter Russland, Canada, Kina og USA. Landet har et svært variert landskap. I den nordlige delen av landet ligger regnskogsområdet Amazonas, mens den sørlige delen av landet er dekket av fjell og savanneområder med skog. Brasil har også en svært lang kystlinje. Klimaet er tropisk, og forskjellen mellom vinter og sommer er liten. Miljømessig er avskoging av regnskogen i Brasil er et stort problem. I 2005 var allerede en femtedel av skogen hugget ned. Regnskogen reduseres med mellom 1,5 til 4 prosent i året. Gruvevirksomhet, kvegdrift og jordbruk er noen av årsakene til den omfattende avskogingen. Tap av regnskog fører også til reduksjon av Brasils ellers så rike plante- og dyreliv, samtidig som det truer eksistensgrunnlaget til indianerbefolkningen i området. Miljøproblemer som luft- og vannforurensning er også et stort problem og er svært høy i de store byene, spesielt i Rio de Janeiro og Sao Paulo.

1975
2001

Regnskogen i Rondônia i Brasil er i ferd med å bli ødelagt av stadige nye byggeprosjekter. Satellittbilder fra 1975 og 2001 viser utviklingen tydelig. Les mer

Earth Ecoprint

1.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Brasil ville vi trenge 1.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før portugiserne kolonialiserte Brasil på 1500-tallet var området befolket av ulike indianergrupper. I denne perioden fantes det fra tre til fem millioner indianere i landet. I dag er det bare 100 000-200 000 igjen. Indianere ble tatt til fange og brukt som slaver av portugiserne som trengte arbeidskraft til sine sukker- og kaffeplantasjer. Mange indianere døde av sykdommer som portugiserne brakte med seg. På jakt etter arbeidskraft ble det fraktet millioner av slaver fra Portugals kolonier i Afrika til Brasil. Slaveriet ble først avskaffet i 1888, og Brasil var det siste landet i verden til å gjøre dette. Etter 300 år med Portugal ved makten ble Brasil i 1822 en selvstendig nasjon. Det ble etablert en republikk med president som øverste leder. Den politiske situasjonen i landet har vært ustabil, og preget av skiftet mellom demokratiske og militære styreformer. Brasil fikk sin første sivile president i 1985, og grunnloven som ble vedtatt i 1988 markerte den endelige overgangen til demokrati.

Samfunn og politikk

Presidenten er landets stats- og regjeringssjef. Han/Hun velges hvert fjerde år, og utnevner ministre og embetsmenn. Den lovgivende makten ligger i parlamentet, Nasjonalkongressen. Etter at Luiz Inacio Lula de Silva (populært kalt Lula) ble president i 2002 har rettferdig fordeling vært et prioritert politisk tema - også etter at hans arvtaker, Dilma Rousseff tok over makten i 2010. Brasil er blant landene i Latinamerika med størst forskjell mellom fattig og rik. Dette kommer spesielt til syne i byene hvor en stor andel av befolkningen lever i slumområder, også kalt favelas. Fordelingen av jordeiendommer i Brasil er også svært skjev. En liten del av befolkningen eier en stor andel av jorda, og det fins derfor flere millioner jordløse landarbeidere. Helt siden kolonitiden har distriktspolitikk vært et betent tema i Brasil. Skatteinntektene til de ulike delstatene fordeles til andre deler av landet. Det fører til at de rike delstatene klager over at de må forsørge de fattige regionene.

Økonomi og handel

Brasil har både en velutviklet jordbruks-, industri- og servicesektor. Den økonomiske situasjonen i landet er svært god sammenlignet med andre latinamerikanske land. Likevel sliter myndighetene med stor utenlandsgjeld, og til tider høy inflasjon. Korrupsjon og mangel på utdannet arbeidskraft har hemmet utviklingen og skapt dype kløfter i samfunnet. Landbruket står for en stor andel av eksportinntektene. Brasil er storprodusent av kaffe og bananer, i tillegg til at landet også er verdens største eksportør av kylling og storfekjøtt. Andre viktige jordbruksprodukter er sukkerrør, soyabønner, tobakk, kakaobønner, hvete, mais og ris. Industrien ble bygd opp på 1980-tallet hvor det ble lagt vekt på ulike mekanismer som beskyttet deres egen industri. På 1990-tallet ble industrinæringen modernisert og privatisert. I dag betegnes Brasil som den viktigste industristaten i Latin-Amerika, og landet produserer blant annet biler, ulike maskiner, elektriske produkter, gummiprodukter, klær og tekstiler. I tillegg bearbeider de sine egne landbruksprodukter. Turistnæringen i landet er viktig og sysselsetter en stor andel av befolkningen. Brasil har også store forekomster av mineraler som for eksempel jernmalm, mangan og tinn, samtidig som det finnes det store mengder med edelstener i landet.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Brasilia

Etniske grupper:

Europeisk opprinnelse 53.7%, europeisk+afrikansk opprinnelse 38.5%, afrikansk opprinnelse 6.2%, andre/uspesifisert 1.6% (2000)

Språk:

Hovedspråk portugisisk, i mindre grad spansk, engelsk, fransk og ulike indianske språk

Religion:

Romersk-katolikker 73.6%, protestanter 15.4%, spiritualister 1.3%, bantu/voodoo 0.3%, andre/uspesifisert/ingen 9.4% (2000)

Innbyggertall:

203 657 210

Styreform:

Føderal republikk

Areal:

8 511 965 Km2

Myntenhet:

Real

BNI pr innbygger:

15 359 PPP$

Nasjonaldag:

7. September

Satellittbilder

Avskoging: Nasjonalparken Iguazú

Avskoging: Rondônia

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017