Hopp til innhold

Brunei

Brunei Darussalam

Sultanatet Brunei, en tidligere stormakt, er i dag en rik oljenasjon. Brunei anses som et av de politisk mest stabile land i Asia, men med svært begrensede demokratiske rettigheter. Sultanen er statsoverhode med full utøvende makt.

Sist oppdatert 07.01.2014

Geografi og miljø

Staten Brunei omfatter to adskilte deler på nordvestkysten av øya Borneo, og er omsluttet av den malayiske delstaten Sarawak. Den vestlige delen er størst og rommer mesteparten av Bruneis befolkning. Den østlige delen av Brunei er preget av høydedrag. Bruneis natur består av lavland, tette skoger og mangrove sumper. Omkring tre firedeler av arealet er dekket av tett regnskog. Bruneis har et tropisk regnskogsklima og det er varmt og fuktig hele året. De mest regnfulle månedene er november og desember. Luftfuktigheten er høy hele året: ca. 80 prosent. Bruneis høyeste punkt er det 1 850 meter høye fjellet Mt. Pagon øst i landet.

Historie

Bruneis sultanat var fra 1300- til 1500-tallet et viktig handelssentrum og en stormakt, som omfattet nesten hele øya Borneo og den sydlige delen av den filippinske øystaten. Hollendere ankom området på 1600-tallet, og tok det delvis under sitt herredømme. På 1700-tallet omfattet Bruneis rike bare Borneos nordre deler. På 1800-tallet tapte riket mer områder til britene, og til slutt ble Brunei i 1888 en stat under Storbritannias beskyttelse. En periode under andre verdenskrig, 1941-1945, ble Brunei okkupert av Japan. Da staten Malaysia ble grunnlagt i 1962-63 oppstod det uroligheter i landet. Bruneiere var sterkt imot å bli en del av Malaysia, noe som førte til at Brunei ble den eneste staten på øya Borneo som bevarte sin selvstendighet. På 1960-tallet oppsto det et opprør mot monarkiet, noe som var uvanlig, og for å roe det ned trengte man hjelp av Storbritannia. Brunei fikk økt selvstyre på 60-tallet, men landet forble britisk protektorat helt til 1984.

Samfunn og politikk

Brunei har en høy levestandard grunnet rikdommen fra sine olje- og gassressurser. I Brunei får alle statsborgere gratis helsetjenester og utdanning og de betaler ingen inntektsskatt. Landet styres av sultan Hassanal Bolkiah, som er den 29. sultanen i en familie som har hatt makten i over 500 år. Han regnes for å være en av verdens rikeste menn. I henhold til Bruneis grunnlov av 1959 er sultanen statsoverhode med full utøvende makt. Et statsråd bestående av 14 medlemmer, plukket ut av ham selv, assisterer sultanen. Sultanen er selv statsminister, finansminister og forsvarsminister. Kronprinsen er utnevnt til seniorminister og sultanens bror, prins Mohamed, er utenriksminister. Brunei anses som et av de politisk mest stabile land i Asia, men med svært begrensede demokratiske rettigheter. Mediene betraktes som sultanfamiliens talerør. Ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfriheten er sterkt begrenset og kvinners rettigheter er innskrenket.

Økonomi og handel

På 1970-tallet ble Brunei den rikeste staten i Sørøst-Asia, takket være landets enorme oljeressurser. I dag står olje- og gassresursser for drøyt halvparten av BNP og mer enn 90% av landets eksport. Produksjon av rågummi, som tidligere var landets viktigste inntektskilde, er i dag av liten betydning. Staten sysselsetter omlag halvparten av Bruneis arbeidskraft, og omtrent 40 prosent arbeider innen olje- og annen industri. Brunei eksporterer sine produkter hovedsaklig til Japan, og andre viktige eksportland er Sør-Korea og USA. Bruneis finansformue holder etter hvert på å ta slutt, og derfor har man prøvd å gjøre landets økonomi mer allsidig. Brunei ønsker å profilere seg som et finansielt sentrum, samt som en destinasjon for luksus- og økoturisme.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Bandar Seri Begawan

Etniske grupper:

Malayere 66.3%, kinesere 11.2%, urbefolkning 3.4%, andre 19.1% (anslag fra 2004)

Språk:

Malayisk (offisiell), engelsk, kinesisk

Religion:

Muslimer (offisiell) 67%, buddhister 13%, kristne 10%, andre 10%

Innbyggertall:

428 539

Styreform:

Konstitusjonelt sultanat

Areal:

5765 Km2

Myntenhet:

Dollar

BNI pr innbygger:

70 817 PPP$

Nasjonaldag:

23. Februar

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017