Hopp til innhold

Bulgaria

Republikken Bulgaria

Bulgaria har hatt en vanskelig overgang til markedsøkonomi siden kommunismens fall i 1991. Landet ble medlem av NATO i 2004 og EU i 2007, men sliter fremdeles med korrupsjon og kriminalitet.

Sist oppdatert 09.12.2014

Geografi og miljø

Bulgaria består av sletteområder og fjell. I nord er det fruktbart, før landet deles av med Balkanfjellene, og gradvis går over i sletter i sør. Bulgaria er plassert midt på den østre Balkanhalvøya, med svartehavet i øst, Donau i nord og Hellas i sør. Landet har typisk middelhavsklima med milde vintre i sør og ved Svartehavet, med varme somrer og kalde vintre i indre og nordlige deler. 

Klimautfordringene for Bulgaria er flere. Luftforurensning fra industrien, kloakkutslipp i elveløp, og avskoging. 

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Bulgaria ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I Romerriket var det som i dag er Bulgaria en del av provinsen Moesia. På 500-tallet kom slavere som innvandrere til landet. I 1679 kom tyrkiske bulgarere, som gav Bulgaria sitt navn. På 1700- og 1800-tallet vokste behovet for å frigjøre seg fra Tyrkia, og i 1870 rev kirken seg løs fra styret i Konstantinopel. Med hjelp av russerne greide bulgarerne å løsrive seg, og opprette det selvstendige fyrstedømmet Bulgaria, under Tyrkia. 1. verdenskrig ble vanskelig for Bulgaria og i 1919 måtte de gi fra seg landsdeler til det som da het Joguslavia. Nå fulgte en lang periode med Boris 3. ved makten. Han styrte som diktator frem til sin død i 1943. 

I andre verdenskrig erklærte Bulgaria seg nøytralt, men Sovjetunionen rykket inn i landet i 1944. Kommunistisk maktovertakelse fulgte, kongen ble avskaffet ved folkeavstemning i 1946 og planøkonomi, industrialisering og tvangskollektivisering av landbruket i 1948. Fra 1962 var Todor Sjikov Bulgarias sterke mann og leder. Ettpartistaten Bulgaria var lenge et trofast medlem av den sovjetiske maktblokken. Da Sovjetunionen falt, falt også Sjikov og Bulgaria kunne holde sitt første frie valg i 1990. Lenge var det uro og kaos som hersket, men etter 1997 har alle regjeringer sittet ut sin periode. Bulgarias tidligere konge Simeon 2. var statsminister fra 2001-2005. Han oppnådde flere politiske seire ved makten. Blant annet medlemskap i NATO i 2004, og forhandlingene om medlemskap i EU var i startfasen allerede samme år. Økonomien ble bedre, og arbeidsledigheten sank. Til tross for dette greide han ikke å få bukt med korrupsjon og kriminalitet, og folket syntes ikke han innfridde forventningene om forbedret levestandard. En venstreregjering etterfulgte den tidligere kongen. Innen valga et i 2009 var misnøyen med regjeringen allikevel så stor at valget ble vunnet overlegent av høyrepartiet Medborgere for europeisk utvikling i Bulgaria (Gerb). Men heller ikke Gerb greide å møte de store utfordringene med politiske løsninger. 

I begynnelsen av 2013 ble Gerb tvunget til å gi fra seg makten etter protester fra folket. Valgresultatet ble dødt løp mellom høyre og venstresiden. Ingen greide å lage et flertall i parlamentet. Det endte med en ekspertregjering med støtte fra sosialistpartiet. Etter fire mistillitsvotum og klare styringsvansker ble det igjen avholdt valg i 2014. Denne gangen greide Gerb å få nok stemmer og Bojko Borisov kom tilbake som statsminister. Han dannet en mindretallsregjering. Samme år rammer en bankkrise. Bulgarias fjerde største bank fratas sin lisens og erklæres konkurs. Bankens kunder har ikke kunnet ta ut pengene fra kontoene sine. 

Samfunn og politikk

Kommunistregimet opphørte i 1990, og de første demokratiske valgene siden den annen verdenskrig ble avholdt samme år. Landet fikk en ny grunnlov i 1991 og etter denne er landet en parlamentarisk-demokratisk republikk. Bulgarias president blir valgt ved et direkte folkevalg for fem år, for maksimalt to perioder. Presidenten er den øverste styresmakten i landet, og er også forsvarets øverstkommanderende. Nasjonalforsamlingen velges for fire år. Bulgarsk politikk har siden kommunistregimets fall vært preget av en del uro, og flere partier og allianser har sittet ved makten. Bulgaria ble medlem i NATO i 2004 og EU i 2007. Landet har hatt flere store utfordringer knyttet til korrupsjon, organisert kriminalitet og høy arbeidsledighet. EU har stilt strenge krav til forbedringer og har i perioder fryst den økonomiske hjelpen til landet. Levestandarden i landet er forholdsvis lav og fattigdom er utbredt.

Overgangen til markedsøkonomi har vært vanskelig for landet. Under den akutte krisen i 1997 var det tilfeller av hungersnød. Etter 2000 har økonomien og levestandarden blitt bedre, men de seneste årene har finanskrisen igjen rammet landet. Situasjonen er særlig vanskelig for dem som står utenfor arbeidsstyrken; pensjonister, arbeidsløse, funksjonshemmede, gatebarn, barnehjemsbarn og romfolk. Barnedødeligheten er betydelig høyere enn i resten av Europa. Bulgaria er et av de landene i Europa hvor Unicef har størst andel barn som vokser opp i barnehjem. Med hjelp av FN samarbeider myndighetene med å finne nye hjem til disse barna. Målet om å kunne stenge alle barnehjem innen 2014 er langt fra oppnådd. 

En annen spesielt utsatt gruppe i Bulgaria er romfolket. I denne gruppen regnes 80% som fattige. Helse, utdanning og sosial støtte til denne gruppen er vesentlig dårligere enn for en gjennomsnittlig bulgarer. Mange romfolk bor i elendige hus uten skikkelige sanitære forhold. 

Økonomi og handel

Etter at kommunismen kollapset i 1991, begynte Bulgaria sin smertefulle og langsomme overgang til markedsøkonomi. Kommunismens fall raserte Bulgarias økonomi og BNP falt med opptil 40 prosent. I 2004 hadde den steget opp til samme nivå som før fallet. Den pågående økonomiske krisen har også hatt sin innvirkning på Bulgarias økonomi. Det har likevel skjedd en utvikling: Arbeidsledighetstallene har sunket og inflasjonen er under kontroll. På 2000-tallet hadde mesteparten av industrien blitt privatisert. Omfattende korrupsjon er fortsatt den største bremsende faktoren for Bulgarias økonomiske utvikling. Bulgarias viktigste eksportartikler er maskiner og landbruksprodukter. Landets største naturressurser er kobber, bly og tre. I dag står tjenestesektoren, med turisme og utenrikshandel, for mesteparten av BNP.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Sofia

Etniske grupper:

Bulgarere 83.9%, tyrkere 9.4%, roma (sigøynere) 4.7%, andre 2% (inkluderer makedonere, armenere, krimtatarer og tsjerkessere) (2001)

Språk:

Bulgarsk (offisiell) 84.5%, tyrkisk 9.6%, romani 4.1%, andre/uspesifiserte 1.8% (2001)

Religion:

Bulgarsk ortodokse 82.6%, muslimer 12.2%, andre kristne 1.2%, andre/uspesifisert 4% (2001)

Innbyggertall:

7 112 641

Styreform:

Parlamentarisk demokrati

Areal:

110 879 Km2

Myntenhet:

Lev

BNI pr innbygger:

17 512 PPP$

Nasjonaldag:

3. Mars

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017