Hopp til innhold

Colombia

Republikken Colombia

52 år med borgerkrig har gjort Colombia til et av verdens mest voldsherjede land. De siste årenes fredsprosesser har ført til en stabil økonomi og roligere politiske forhold.

Sist oppdatert 01.11.2016

Geografi og miljø

Colombia er det eneste landet i Sør-Amerika med kystlinje både til Stillehavet og Det karibiske hav. Ved grensen mot Ecuador deles Andesfjellene inn i tre fjellkjeder. To av dem fortsetter parallelt nordover mot Det karibiske hav, mens den tredje går i nordøstlig retning. Mellom fjellkjedene renner elvene Magdalena og Cauca gjennom frodige daler, og her bor det flest mennesker. På en av høyslettene i den østre fjellkjeden er hovedstaden Bogotá. I Colombia er det jevn temperatur hele året. Det blir kjøligere med høyden, og det er evig snø ved 4500 moh. Landet ligger på grensen mellom to kontinentalplater, noe som gjør at det ofte er jordskjelv og vulkanutbrudd. Nesten halvparten av Colombia er dekket av skog, og avskogning fører med seg flere problemer. Mange arter er blitt utrydningstruet, og jorderosjon rammer store deler av landet. På grunn av overbruk av plantevernmidler er jord- og vannkvaliteten dårlig.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Colombia ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Arkeologiske funn tyder på at Colombia var bebodd allerede for 13 000 år siden. Indianerne drev tidlig avansert jordbruk med bruk av blant annet kunstig vanning. Inkariket omfattet ikke Colombia, men også her utviklet indianerne komplekse politiske systemer 1000 år f.Kr. I 1499 kom spanske erobrere til Colombia, og landets første by, Santa Marta, ble grunnlagt i 1525. Colombia var Spanias største kilde til gull, og Cartagena ble raskt en av de viktigste havnene i det spanske imperiet. Fordi spanskfødte og amerikanskfødte hadde ulike rettigheter, økte etter hvert de politiske spenningene i samfunnet. Motstanden mot Spania var stor, og ved hjelp av frihetshelten Simón Bolívar ble selvstendighet oppnådd i 1819. Siden stod konfliktene mellom de liberale og de konservative. Først ved militærkuppet i 1953 begynte de å samarbeide, og fra 1957 delte de på makten i 20 år. I dette politiske samarbeidet ble venstresiden utestengt, noe som førte til fremvekst av geriljabevegelser. 52 år med væpnet konflikt mellom geriljagrupper, hæren, paramilitære grupper fra høyresiden og narkotikaligaer har preget landets moderne historie.

Samfunn og politikk

Colombia er en republikk der presidenten har den utøvende makten, mens kongressen har lovgivende makt. Grunnloven sier at menneskerettighetene til innbyggerne skal beskyttes, men under borgerkrigen har det blitt begått grove overgrep fra alle parter i konflikten. Colombia har hatt sivilt styre lenger enn de fleste latinamerikanske land. I tiden etter samarbeidet med de konservative har de liberale stort sett hatt den politiske makten. Da den nye grunnloven trådte i kraft i 1991 kunne flere mindre partier stille til valg i kongressen. I  2010 startet forhandlingene mellom presidenten og FARC-geriljaen fram mot en fredsavtale. I september 2016 ble avtalen underskrevet som skal stoppe verdens lengste pågående væpnede konflikt.  En statlig utredning fra 2011 meldte at nesten 220 000 mennesker har blitt drept i konflikten siden 1959, og av disse er ca 80% ubevæpnede sivile. Colombia er det landet i verden med flest interne flyktninger etter Syria. President Juan Manuel Santos fikk Nobels fredspris i 2016 for sitt arbeid med å forhandle fram fredsavtalen.

Økonomi og handel

Colombia har hatt god økonomisk utvikling - spesielt etter at volden begynte å avta. Veksten i økonomien økte kraftig på 1990-tallet med liberalisering. På 2000-tallet satset styresmaktene på økt sikkerhet i byene, noe som har ført til at utenlandske investorer har kommet til Colombia. Fram til den globale finanskrisen i 2008 var veksten akselererende, og landet greide seg bra gjennom krisen. Tradisjonelt har økonomien vært basert på jordbruk, og det eksporteres mye kaffe og bananer. I dag er olje Colombias viktigste lovlige eksportvare. Kokain er nok likevel den største eksportvaren. Narkotikaen smugles ut av landet, i bytte mot andre varer som smugles inn, som en del av hvitvasking av penger fra narkotika-, våpen- og menneskehandel. Verdien av hvitvaskingen utgjør i følge eksperter mer enn 5 prosent av BNP, og mer enn de utenlandske direkteinvesteringene. De siste årene har forholdet til sosialistiske land i Sør-Amerika blitt dårligere som følge av at båndene til USA er blitt tettere. Venezuela har tidligere vært landets nest viktigste handelspartner etter USA, men nå er handelsavtalene brutt. Colombia har frihandelsavtaler både med USA og EU. Kina har også seilt opp som en viktig handelspartner. Framgang i fredsprosessen vil være avgjørende for videre økonomi.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Bogota

Etniske grupper:

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestis) 58%, europeisk opprinnelse 20%, europeisk+afrikansk opprinnelse 14%, afrikansk opprinnelse 4%, afrikansk+indiansk opprinnelse 3%, indianere 1%

Språk:

Spansk (offisielt)

Religion:

Romersk-katolske 90%, andre 10%

Innbyggertall:

49 529 208

Styreform:

Republikk

Areal:

1 141 750 Km2

Myntenhet:

Colombiansk peso

BNI pr innbygger:

13 801 PPP$

Nasjonaldag:

20. juli

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017