Hopp til innhold

Costa Rica

Republikken Costa Rica

Costa Rica er en av Mellom-Amerikas mest velstående og demokratiske stater. Siden 1949 har ikke landet hatt militære. Landet er en solid velferdsstat, men skillet mellom fattige og rike har økt.

Sist oppdatert 17.12.2014

Geografi og miljø

Costa Rica ligger i Mellom-Amerika, mellom Nicaragua i nord og Panama i sørøst. Landet har kystlinje mot Stillehavet i vest og Karibiske hav i øst. Costa Rica omfatter også øya Isla del Coco i Stillehavet, ca. 550 km fra kysten. Costa Ricas midtre del består av et fjellområde, som deler landet i en vestlig og en østlig del. I dette fjellsystemet ligger landets høyeste punkt, det 3 819 meter høye Cerro Chirripo. Costa Rica har enormt mange forskjellige dyr og planter, og rundt en firedel av landets areal er vernede områder.

Landet har bare to årstider: en regntid, som varer fra mai til november, og en tørketid, som strekker seg fra desember til april. Costa Rica er utsatt for vulkanutbrudd og jordskjelv. Landets største miljøproblemer er jorderosjon og luftforurensning.

Earth Ecoprint

1.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Costa Rica ville vi trenge 1.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Den oppdagelsesreisende Kristoffer Columbus kom til Costa Ricas kyst i 1502. Han gav landet navnet som beskriver hva han håpte å finne: ”den rike kysten”.  Bosettingen av området begynte først 20 år senere. Landet ble en spansk koloni og urbefolkningen, indianerne, ble fordrevet eller døde av sykdommer europeerne tok med seg.

Costa Rica lå for seg selv, langt fra den koloniale hovedstaden i Guatemala. Området utviklet seg til et fellesskap av spanske småbønder, og ble et veldig økonomisk likestilt samfunn, med en felles identitet, i større grad enn andre deler av Latin-Amerika. Landet ble selvstendig fra Spania i 1821. Frem til 1838 var landet medlem av den Mellomamerikanske Føderale Republikk. Da ble landet egen republikk, bestående stort sett av selvstendige småbønder. På midten av 1800-tallet utviklet kaffe og bananer seg til å bli landets viktigste økonomiske grunnlag. Siden 1800-tallet har det kun vært to perioder med ustabilitet i landet. Den første var i 1917 til 1919 da Federico Tinoco hersket som diktator, og den andre var i 1948 da en 44-dagers borgerkrig brøt ut som følge av et omstridt presidentvalg.

I 1949 avskaffet Costa Rica militæret, og José Figueres Ferrer grunnla det sosialdemokratiske partiet Det nasjonale befrielsespartiet (PLN). Ferrers parti skulle dominere politikken de neste tiårene. Da hadde hans forgjenger Guardia allerede innført en sterk sosialpolitikk i landet. Med støtte fra kommunister, fagforeningene og den katolske kirken var grunnlaget for det som har blitt den costaricanske velferdsstaten lagt. Under Ferrer ble stemmeretten utvidet til å gjelde både kvinner og svarte. Bankene ble underlagt staten, formueskatt ble innført, bøndene fikk statlig støtte, og de viktigste samfunnsoppgavene skulle løses av statlige selskaper. 

Rundt 2000-tallet kom det konservative Kristensosiale enhetspartiet (Pusc) til makten for første gang og satt i to mandatperioder. Men en korrupsjonsskandale førte til at partiet tapte stort i valget i 2006. 

Samfunn og politikk

Costa Rica har de beste sosiale velferdsordningene og de beste levekårene  i Mellom-Amerika. Landet er også et av regionens mest stabile land, med en lang demokratisk tradisjon. Costa Rica har allmenn stemmerett og landets president og nasjonalforsamling velges for fire år av gangen. Forsvaret ble nedlagt i 1949 og det er en institusjonalisert og effektiv beskyttelse av menneskerettighetene i landet. Men til tross for landets velstand, er det store forskjeller mellom rike og fattige. Et annet samfunnsproblem er organisert kriminalitet og narkotikahandelen, som går gjennom landet fra Sør- Amerika.

I 2004 ble landet rystet av en korrupsjonsskandale som involverte flere kjente politikere. Rettssakene som fulgte i perioden 2006-2008 var et viktig oppgjør for costaricanere. Fra 2006 ble Arias valgt til president. Han gikk straks i gang med å satse stort på velferdssystemet og veibygging i landet. Men hans kanskje viktigste seier var å få i land en frihandelsavtale med USA, Sentral-Amerika og Den dominikanske republikk. I 2007 stemte costaricanerne ja, - med knapp margin, til avtalen.  Laura Chinchilla ble i 2010 den første kvinnelige president i landet. Hennes regjering bestod av nesten halvparten kvinner. Hun har lagt stor vekt på sosialpolitikken, men fremstår som en verdikonservativ kvinne, med uttalelser mot fri abort, partnerskap for homofile og et nei til å skille kirke og stat. 

I presidentvalget i 2014 vant Luis Guillermo Solís og hans parti Medborgeraksjonen (PAC), og tok dermed regjeringsmakten for første gang. Valgresultatet tar landet et klart steg til venstre i politikken. 

Siden 2000-tallet startet har Costa Rica vært et land hvor forskjellene mellom rike og fattige har økt. Den økonomiske fremgangen har stort sett kommet de rike til gode. Hver femte costaricaner regnes som fattig, og omtrent 6% av befolkningen regnes som ekstremt fattige, selv om de fleste har tilgang på helsetjenester. Fattigdommen rammer særlig landsbygda. 

Økonomi og handel

Costa Rica er det mest velstående landet i Mellom-Amerika. Kaffedyrking kom i 1808 til Costa Rica fra Cuba, og gjennom historien har landet gjort eksporten av bananer, sukker og kjøtt til viktige inntektskilder.

I dag er Costa Ricas økonomi, ved siden av landbruket, sterkt basert på turister, som lokkes av øko-turisme i regnskogene, og eksport av elektronikk til andre land. En nedgang i økonomien rystet Costa Rica på slutten av 1990-tallet, men etter årtusenskiftet har landets økonomi igjen begynt å vokse. Costa Ricas myndigheter har prøvd å styrke landets høyteknologiske bedrifter slik at de kunne øke sin eksport. Dette er blitt ansett som en viktig årsak til landets økonomiske vekst på 2000-tallet. Folket i Costa Rica stemte i 2007 for en frihandelsavtale med USA. USA er Costa Ricas største handelspartner og investor.

Lovlige og ulovlige innvandrere fra Nicaragua kommer i økende grad til Costa Rica som lavtlønnede arbeidstakere. Det har blitt en utfordring for det godt utbygde velferdssystemet i landet. 

Kort om

Flagg

Hovedstad:

San Jose

Etniske grupper:

Europeisk opprinnelse/mestiser 94%, afrikansk opprinnelse 3%, indianere 1%, kinesere 1%, andre 1%

Språk:

Spansk (offisiell), engelsk

Religion:

Romersk katolske 76.3%, evangelikalske 13.7%, jehovas vitner 1.3%, andre protestanter 0.7%, andre 4.8%, ingen 3.2%

Innbyggertall:

5 001 657

Styreform:

republikk

Areal:

51 100 Km2

Myntenhet:

Costaricansk colón

BNI pr innbygger:

15 377 PPP$

Nasjonaldag:

15. september

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017