Hopp til innhold

Cuba

Republikken Cuba

Cuba har overlevd mer enn 40 år med amerikanske sanksjoner, og er et av verdens få kommunistiske land. De senere årene har det blitt innført både økonomiske og politiske reformer.

Sist oppdatert 21.01.2016

Geografi og miljø

Cuba er et lite land som består av flere øyer. Landet ligger i det karibiske hav bare 14,5 mil utenfor kysten til den amerikanske delstaten Florida. Hovedøya Cuba er den største, og det er der hovedstaden Havanna ligger. Øyas kyst består av bukter, sandstrender, klipper og korallrev. I innlandet er det for det meste slettelandskap og små koller. En fjerdedel av innlandet er fjell. Jorda er fruktbar og mesteparten brukes til jordbruk. Klimaet i landet er tropisk med varme, fuktige somre og milde, tørre vintre. Det er regntid mellom mai og oktober. Fra juni til oktober er det ofte kraftige tropiske stormer i området. Skogen i Cuba hogges ned, og landet sliter med å bevare dyrelivet på øyene. Det er blitt satt i gang flere programmer for å bevare og plante ny skog.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Cuba ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før europeerne kom til Cuba bodde det indianske folkegrupper der. Christoffer Columbus steg i land i 1492 og øya ble kolonialisert av Spania på 1500-tallet. Cuba var en spansk koloni i nesten 400 år. De indianske folkegruppene ble nærmest utslettet og det ble innført afrikanske slaver. USA støttet kubanerne i selvstendighetskrigen fra Spania i 1898, men valgte selv å okkupere landet like etterpå. USA styrte Cuba fram til selvstendighet i 1902, men tvang igjennom et grunnlovsvedlegg som ga USA stor innflytelse over kubansk økonomi og utenrikspolitikk. I årene etter selvstendigheten ble landet styrt av vekslende demokratiske og korrupte regimer, samfunnet var preget av stor sosial ulikhet. Fidel Castro tok makten i 1959 gjennom væpnet revolusjon, og Cuba ble en kommunistisk ettpartistat. Castro gjennomførte et radikalt økonomisk program med store nasjonaliseringsreformer. Dette førte til at Cuba kom i konflikt med USA. Forholdet forverret seg da Castro fikk økonomisk bistand og handlet med Sovjetunionen. I 1962 innførte USA en streng handelsblokade.

Samfunn og politikk

Cuba er en sosialistisk ettpartistat. Kun kommunistpartiet er tillatt. Nasjonalforsamlingen er landets høyeste organ, men i praksis har de aldri forkastet et lovforslag fra regjeringen. Presidenten Fidel Castro styrte Cuba fra 1959, men overlot i 2006 maken til sin bror Raúl Castro og i 2008 ble Raúl offisielt statsoverhode. Forholdet til USA setter preg på kubansk politikk og samfunnsliv, særlig etter at handelsblokaden ble strammet inn. Cuba har et velutviklet velferdssystem med fødselspermisjon, pensjoner og gratis utdanning. Helsesektoren er avgiftsfri, legedekningen er god, men det har vært mangel på legemidler grunnet handelsblokaden, derfor har landet utviklet egen legemiddelindustri. Cuba har blitt kritisert for å være udemokratisk og fro menneskerettighetsbrudd ved for eksempel henrettelser av politiske motstandere. Raúl Castro har imidlertid innført flere reformer. Flere at nøkkelpersonene i det gamle regimet har blitt fjernet, og det har blitt bestemt at politikere bare kan sitte i to perioder. Det betyr at Raúl Castro etter planen skal gå av i 2018. 

Økonomi og handel

Cuba har en statsstyrt planøkonomi. En stor del av økonomien blir styrt av militæret. Sovjetunionens fall fikk katastrofale følger for Cubas økonomi. Landet var avhengig av bistand og billige oljeleveranser fra Sovjetunionen. Sovjetunionen subsisterte også cubansk sukkerindustri ved å betale mer for sukker enn prisen på verdensmarkedet. Siden da har sukkerproduksjonen, som tidligere var landets hovedindustri sunket betraktelig. Turisme, nikkel og tobakk har blitt viktige inntektskilder. Fordi både turist- og nikkelindustrien var utsatt merket Cuba konsekvensene av den internasjonale finanskrisen i 2008-2009 godt. I 2010 innførte Raúl Castro og partikongressen økonomiske reformer. Blant annet ble deler av økonomien markedsrettet, og det ble gjennomført en bankreform som gjorde det mulig for cubanere å opprette en privat bankkonto. Raúl Castro hadde i 2015 et historisk møte med USAs president Obama og snakket blant annet om å løsne på handelsblokaden.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Havanna

Etniske grupper:

Europeisk opprinnelse 6.1%, europeisk+afrikansk eller indiansk opprinnelse 26,6%, afrikansk opprinnelse 9,3% (2012)

Språk:

Spansk (offisielt)

Religion:

Romersk-katolske 85%, protestanter, Jehovas vitner, jøder, santeria (målt før Castro kom til makten.)

Innbyggertall:

11 248 783

Styreform:

Kommunistisk stat

Areal:

109 890 Km2

Myntenhet:

Cubansk peso

BNI pr innbygger:

20 649 PPP$

Nasjonaldag:

1. januar

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017