Hopp til innhold

Danmark

Kongeriket Danmark

Levestanderen i Danmark er høy, og samfunnet er i stor grad preget av sosial og økonomisk likhet. Landet er i verdenstoppen når det gjelder industridesign.

Sist oppdatert 07.01.2016

Geografi og miljø

Danmark er det sørligste av de nordiske landene. Landet består av den store halvøya Jylland og øygruppen østenfor. Om lag 500 øyer, hvorav 79 er bebodde, utgjør øygruppen. Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er blant de mest kjente. Danmark har kystlinje på alle kanter bortsett fra i sør hvor landet grenser til Tyskland. Beliggenheten gjør landet til et bindeledd mellom kontinentet og Skandinavia. Færøyene og Grønland inngår i det danske riksfellesskapet, men begge har indre selvstyre. Danmark har kystklima med kjølige somrer, milde vintre og nedbør året rundt. Landet er usedvanlig flatt, og det høyeste fjellet er Møllehøj, som strekker seg bare 170 moh. Danmark er av de mest tettbebygde landene i Europa. Om lag 30 % av innbyggerne bor i København-regionen.

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Danmark ville vi trenge 2.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I begynnelsen av vikingtiden bestod Danmark av flere småkongedømmer, men for drøyt 1000 år siden samlet kong Harald Blåtand Danmark under ett kongerike. Siden var landet i flere perioder en nordisk stormakt. På 1400-tallet samlet dronning Margrete Valdemarsdatter Skandinavias tre land i en union – Kalmarunionen. Unionen bestod helt til Gustav Vasa brøt ut og på ny opprettet den svenske kronen. Etter middelalderen mistet Danmark flere store landområder. Landet stod fra 1807 på Frankrikes side under napoleonskrigene. Napoleon tapte, og Danmark måtte avstå Norge til Sverige i fredsoppgjøret i 1814. Danmark fikk imidlertid beholde Island, Grønland og Færøyene. I 1864 mistet landet flere hertugdømmer til Tyskland etter den dansk-tyske krigen. I 1. verdenskrig var Danmark nøytralt, men under 2. verdenskrig ble landet invadert og okkupert av Tyskland. Den 5. mai 1945 kapitulerte de tyske styrkene i Danmark. Landet har siden vært fritt.

Samfunn og politikk

Danmark er et konstitusjonelt monarki i likhet med Norge. Monarken har ikke reell makt, men er likevel landets overhode. Siden 1972 har dronning Margrethe II vært dansk monark. Styreformen er demokratisk. Den utøvende makten ligger hos regjeringen som igjen utgår fra og er ansvarlig overfor den lovgivende forsamlingen, Folketinget.  Danmark har vært medlem av FN siden opprettelsen i 1945, og av NATO siden opprettelsen i 1949 og av EU siden 1973. Medlemskapet i EU og forholdet til EUs medlemsland er viktig for Danmark. Landet har vært en pådriver for EUs utvidelse og deltar aktivt i diskusjonen om EUs framtid og rolle. De transatlantiske forbindelsene og medlemskapet i NATO danner fundamentet for dansk sikkerhetspolitikk. Danmark har de siste årene ført en streng asylpolitikk. I 2016 innførte landet grensekontroll på grensen mot Tyskland, som et svar på den økte strømmen av flyktninger.

Økonomi og handel

Velferdsstaten Danmark har blandingsøkonomi, og landet nyter frihandelen innad i EU. Danmark er blitt rammet av den globale finanskrisen i 2008, men er i ferd med å kjempe seg tilbake etter nedgangen. Danmarks økonomi baserer seg på tjenesteyting, industri og finansvirksomhet. Jordbruket er fortsatt en viktig næringsvei, og Danmark er storeksportør av kjøtt, flesk, egg, ost og smør. Fisket er også viktig. Siden 1970-årene har danskene også tatt opp olje og gass fra Nordsjøen. Halvparten av dette eksporteres. Danmark ligger langt fremme i industridesign. I næringsmiddel- og møbelindustrien er de også i verdenstoppen.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

København

Etniske grupper:

Skandinaver, inuitter, færøyske. Tyske, tyrkiske, iranske, og somalske minoriteter

Språk:

Dansk, færøysk, grønlandsk (inuittisk dialekt) og tysk (liten minoritet)

Religion:

Kristne 80 %, muslimer 4 %, andre 16 % (2012)

Innbyggertall:

5 661 723

Styreform:

Monarki

Areal:

43 090 Km2

Myntenhet:

Dansk krone

BNI pr innbygger:

46 635 PPP$

Nasjonaldag:

5. juni

Satellittbilder

Isbre: Helheimbreen

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017