Hopp til innhold

Egypt

Den arabiske republikk Egypt

Siden tidenes morgen har Nilen gitt livsgrunnlag for mennesker i Egypt. Fra 1981 var landet et diktatur under president Hosni Mubarak. Han ble avsatt under den arabiske våren i 2011.

Sist oppdatert 19.11.2014

Geografi og miljø

Egypt strekker seg over et område som er tre ganger større enn Norge. Naturen består hovedsakelig av ørken, med elven Nilen som den livgivende pulsåren. Nilen renner gjennom hele landet fra sør til Nord og er en av verdens to største elver. Omtrent hele befolkningen bor langs elven eller i Nilendeltaet i nord.

Dessverre er Nilen blant de mest truede elevene i verden. Det faller svært lite nedbør i Egypt, og forurensning, oppdemming og klimaendringer setter den viktige elva i fare. Arkeologisk sett blir Egypt omtalt som et skattekammer. Templene Luxor, Kongenes dal og pyramidene i Giza er bare noen av landets store severdigheter. Sistnevnte er et av antikkens syv menneskeskapte underverker. 

1972
2005

Kairo vokser seg stadig større, og de dyrkbare områdene forsvinner i takt med urbaniseringen, samtidig som luftforurensningen i byen øker. Les mer

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Egypt ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Nilen la grunnlaget for at en av verdens største sivilisasjoner kunne vokse frem i området. Man tror at et forent kongerike ble grunnlagt i 3200 f.Kr. En serie dynastier hersket i Egypt i de neste tre millenniene. Vår kunnskap om Egypt på den tiden stammer fra arkeologiske utgravinger. Fremdeles er det en gåte hvordan menneskene på den tiden kunne utvikle et så imponerende samfunn, med avansert kunst, arkitektur, teknologi og sosial organisering.

I nyere tid – i 1869 – ble byggingen av Suez-kanalen fullført. Suezkanalen er en av verdens viktigste kanaler, forbinder Middelhavet og Rødehavet, og gjorde at man ikke trengte å seile rundt kontinentet Afrika. Med kanalen ble Egypt en viktig mellomstasjon for verdenshandelen. Men landet fikk stor gjeld, og for å beskytte investeringene som særlig Storbritannia hadde lagt inn i landet, tok de over kontrollen over Egypts styre i 1882. I 1922 ble Egypt delvis uavhengig av Storbritannia, men det var først i 1953 – etter den egyptiske revolusjon – at landet kunne erklære seg som en egen republikk. I løpet av 1954 ble general Gamal Abdel Nasser både statsminister og president. Landet fikk et militært styre.

Egypt har en viktig strategisk betydning, og har fortsatt å være en mektig arabisk stat. Nasser styrte landet i retning av sosialistisk kurs. Den militære ledelsen, kampen for en samling av de arabiske statene og den anti-israelske politikken ble videreført av Answar al-Sadat som overtok som statssjef etter Nasser. Han endret også den innenrikspolitiske og økonomiske kursen vekk fra Nassers sosialistiske retning. Han innførte en mer liberal økonomisk politikk, som blant annet inviterte utenlandske selskaper til å investere i landet.

Inspirert av den arabiske våren og opprøret i Tunisia var det i 2011 et bredt folkelig opprør i Egypt, som endte med at president Hosni Mubarak måtte gå av. Egypts militære overtok makten frem til valget i 2012, hvor Muhammed Mursi ble valgt som president. Gjennom 2013 økte protestene, som ofte var voldelige, mot Mursi og det muslimske brorskapet. Det muslimske brorskapet var tidligere forbudt i Egypt, og mange fryktet en at religion skulle få for stor plass i samfunnet. I juli 2013 bestemte militæret seg for å gripe inn, avsette Mursi og innsette en midlertidig president, Adly Mansour. Det muslimske brorskapet ble på nytt forbudt, og militæret har slått hardt ned på tilhengere. I mai 2014 vant den forrige militærlederen Abd al-Fattah al-Sisi et nytt presidentvalg, uten noen egentlige motkandidater. 

Samfunn og politikk

I følge grunnloven fra 1971 er Egypt en sosialistisk demokratisk republikk. Innbyggerne er sikret demokratiske rettigheter gjennom grunnloven, men i praksis er det ikke helt slik. De siste tiårene har landet vært styrt med hard hånd.

Det er enorme forskjeller mellom fattige og rike i Egypt. Den økonomiske fremgangen i landet har bare forsterket skillet. Egypt har oppfylt FNs første tusenårsmål; å halvere antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Men fortsatt er det 4 av 10 som lever for under 2 dollar om dagen. De fattige har blitt mer fattige fordi prisene har steget. Private organisasjoner, flest islamske, står for store deler av det grunnleggende helsesystemet.

Egypt har også hatt en sterk befolkningsvekst, selv om myndighetene helt siden 1960-tallet har forsøkt å begrense den. Innbyggertallet i landet har økt med 23,3 millioner mellom 1990 og 2010. Egypt har en ung befolkning. Tett oppunder en tredjedel av befolkningen er under 15 år og godt over halvparten under 30 år. De fleste egyptere er sunni-muslimer. 

Økonomi og handel

Egypt er Nord-Afrikas største økonomi og folkerikeste stat – med en inntekt per innbygger lavere enn gjennomsnittet i området. Til tross for sin sammensatte økonomi, med mye landbruk og industri, og en voksende servicesektor, har Egypt et betydelig fattigdomsproblem.

Omkring 2/3 av all industri er konsentrert i og omkring Kairo og Alexandria. En stor del er knyttet til matvareproduksjon av jordbruksprodukter og bomull. Som verdensledende bomullprodusent har Egypt bygd opp en betydelig tekstilindustri. Andre viktige industrier har sin basis i råvarer fra jordbruket eller gruvedrift.

Inntekter fra Suezkanalen har økt jevnt de siste årene, og landet har både olje og gass. Mens det utvinnes mindre olje, øker gassutvinningen. I dag utgjør salg av gass nesten halvparten av landets eksportinntekter. Turistindustrien er en viktig sektor i den egyptiske økonomien, men inntektene svinger mye med sikkerhetssituasjonen. Egypt har vært rammet av flere terroraksjoner de siste årene, og flere turister er blitt drept. Landet hadde økonomisk vekst til tross for den globale økonomiske krisen i 2008. Men opprøret i Egypt i 2011 skadet økonomien og en forverret sikkerhetssituasjon skremte vekk turister og investorer. Egypt står også overfor store utfordringer når det gjelder arbeidsledighet, befolkningsvekst og svak eksport.

1984
2007

Egypt har fått fire store sjøer i et område der det tidligere bare var ørken. Les mer

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Kairo

Etniske grupper:

Egyptere 99,6, andre 0,4 (2006)

Språk:

Arabisk (offisielt), engelsk og fransk

Religion:

muslimer (sunni) 90%, koptere 9%, andre kristne 1%

Innbyggertall:

84 705 681

Styreform:

Republikk

Areal:

1,002,450 km2

Myntenhet:

EGP

BNI pr innbygger:

10 530 PPP$

Nasjonaldag:

23 juli

Satellittbilder

Urbanisering: Kairo

Vanntilførsel: Toshka-prosjektet

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2016