Hopp til innhold

Egypt

Den arabiske republikk Egypt

Siden tidenes morgen har Nilen gitt livsgrunnlag for mennesker i Egypt. Fra 1981 var landet et diktatur under president Hosni Mubarak. I 2011 førte en revolusjon til at Mubarak ble avsatt, men etter kort tid tok militæret igjen kontrollen i landet.

Sist oppdatert 11.08.2016

Geografi og miljø

Egypt strekker seg over et område som er tre ganger større enn Norge. Naturen består hovedsakelig av ørken, med elven Nilen som den livgivende pulsåren. Nilen renner gjennom hele landet fra sør til nord og er en av verdens to største elver. Omtrent hele befolkningen bor langs elven eller i Nilendeltaet i nord.

1972
2005

Urbanisering: Kairo: Kairo vokser seg stadig større, og de dyrkbare områdene forsvinner i takt med urbaniseringen, samtidig som luftforurensningen i byen øker.

Les mer om Urbanisering: Kairo

Dessverre er Nilen blant de mest truede elevene i verden. Det faller svært lite nedbør i Egypt, og forurensning, oppdemming og klimaendringer setter den viktige elva i fare. Arkeologisk sett blir Egypt omtalt som et skattekammer. Templene Luxor, Kongenes dal og pyramidene i Giza er bare noen av landets store severdigheter. Sistnevnte er et av antikkens syv menneskeskapte underverker.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Egypt ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Egypt var åsted for en av verdens eldste sivilisasjoner: Faraoenes rike. Det oppsto i år 3000 f.Kr, og overlevde i to årtusener. Etter det var landet underlagt ulike styrer. Når vår tidsregning begynte ble Egypt en del av Romerriket, og kristendommen slo rot i landet. På 600-tallet kom arabiske erobrere, og de brakte islam med seg. Fra 1500-tallet ble Egypt en del av Det osmanske riket. På 1800-tallet ble europeiske makter dominerende. Mellom 1882 og 1922 fungerte landet som britisk koloni. I 1922 ble Egypt et selvstendig monarki, men britenes innflytelse fortsatte. Misnøyen med kongen vokste raskt, og i 1952 ble han avsatt av en gruppe militære, ledet av Gamal Abdel Nasser. Egypt ble et militærdiktatur, med sosialistisk ideologi i bunnen. Da Anwar al-Sadat ble president i 1970 avskaffet han ettpartistaten, men landet forble autoritært. Etter å ha tapt flere kriger mot Israel skrev Sadat under på en fredsavtale med landet. Det ble ikke populært blant egyptiske islamister, og Sadat ble drept i 1981. Hans etterfølger, Hosni Mubarak, førte en lavintensiv konflikt med islamistiske grupper. Den største av dem, Det muslimske brorskapet, var forbudt i landet. Mubarak ble drevet fra makten under Den arabiske våren i 2011, etter et enormt folkelig opprør. I 2012 vant Det muslimske brorskapet i de første frie valgene som hadde vært i Egypt. Brorskapets ledere ble imidlertid raskt upopulære, og i 2013 ble de avsatt i et militærkupp. I mai 2014 vant militærlederen Abd al-Fattah al-Sisi et nytt presidentvalg, uten noen egentlige motkandidater.     

Samfunn og politikk

I dag er Egypt en republikk med en sterk presidentmakt. Etter revolusjonen i 2011 ble det innført endringer i det politiske systemet for å bli mer demokratisk. Det ble holdt frie parlaments- og presidentvalg for første gang, og i slutten av 2012 ble det vedtatt en ny grunnlov. Etter militærkuppet i 2013 har imidlertid det gamle systemet i stor grad blitt gjeninnført. Den gamle eliten styrer igjen landet, i 2014 ble det vedtatt enda en ny grunnlov. I den står det at det skal være ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling i landet. Militæret har mye makt. Blant annet får de utnevne forsvarsministeren de første åtte årene etter at grunnloven tro i kraft. Etter militærkuppet har Det muslimske brorskapet igjen blitt forbudt. Gruppen er stemplet som en terrororganisasjon, og tusenvis av tilhengere er fengslet. Store deler av den sekulære og liberale opposisjonen har også fått munnkurv av regimet. Samtidig har andre, mer militante, islamistgrupper begynt å aksjonere. Blant dem er Sinaiprovinsen, som har sverget troskap til Den islamske staten (IS).

Økonomi og handel

Egypt er regionens mest folkerike land, men samtidig ett av de fattigste. Den økonomiske utviklingen har blitt hemmet av rask befolkningsvekst, som har satt press på knappe jordbruksarealer og vannressurser. Den uformelle sektoren i landet er omfattende. De viktigste inntektskildene er olje- og gasseksport, turisme og inntekter fra Suezkanalen, som går mellom Rødehavet og Middelhavet. Landet har gått fra sosialistisk sentralsyring til å bli mer markedsorientert. Likevel styres det meste av staten. Revolusjonen i 2011 skadet økonomien. Turister og investorer ble skremt av at sikkerheten ble dårligere. I tillegg har Egypt store utfordringer når det gjelder arbeidsledighet, befolkningsvekst og svak eksport.

FN-rollespill:

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2016/2017 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Egypt er medlem i Sikkerhetsrådet og avnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet fra FN-sambandet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Befolkningsstørrelse, geografisk plassering og militær styrke gir Egypt stor politisk innflytelse i Midtøsten og Afrika. Landet er en regional stormakt, selv om de har hatt en politisk ustabil situasjon etter Den arabiske våren i 2011.

EU, der både Frankrike, Spania og Storbritannia er medlemmer, er Egypts største handelspartner, både når det gjelder import og eksport.

Storbritannia er tidligere kolonimakt i Egypt, og landene har nå et forholdsvis tett forhold gjennom Samvelde-samarbeidet.

Egypt mottar betydelige summer fra USA både gjennom militær og økonomisk bistand. Egypt er en svært viktig alliert for USA i regionen, på grunn av det omfattende militære samarbeidet. Likevel har forholdet blitt noe mer anspent i de siste årene på grunn av Egypts mangel på vilje til å støtte til USAs krigføring i Midtøsten. 

Egypt har et godt forhold til Russland.

Egypt, Malaysia og Senegal er alle medlemmer i Organisasjonen for Islamsk samarbeid (OIC), som arbeider for sikre og beskytte muslimske interesser og for å skape internasjonal fred.

Forholdet til konflikten

Konflikten foregår i Egypts nærområde, så de er absolutt berørt av det som foregår i Syria. Det er mer enn 100.000 syriske flyktninger i Egypt, så de har interesse av at det ikke skapes enda flere flyktninger. Egypt har ikke noe spesielt nært forhold til Assads regime i Syria, og har for det meste holdt seg unna konflikten.

Tips

For Egypt vil antagelig det viktigste være å få bukt med IS, og sørge for humanitær tilgang til alle områder. De vil nok også ønske å beholde et godt forhold til USA, Storbritannia og andre viktige land.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Kairo

Etniske grupper:

Egyptere 99,6, andre 0,4 (2006)

Språk:

Arabisk (offisielt), engelsk og fransk

Religion:

muslimer (sunni) 90%, kristne (de fleste koptisk kristne) 10% (2012)

Innbyggertall:

84 705 681

Styreform:

Republikk

Areal:

1,002,450 km2

Myntenhet:

Egyptisk pund

BNI pr innbygger:

10 891 PPP$

Nasjonaldag:

23 juli

Satellittbilder

Urbanisering: Kairo

Vanntilførsel: Toshka-prosjektet

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017