Hopp til innhold

Egypt

Den arabiske republikk Egypt

På denne siden kan du gjennom diagrammer og tabeller se hvordan Egypt ligger an i forhold til FNs tusenårsmål. Du kan enkelt sammenligne Egypt med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren:

Vis endringer på en indikator. Sammenlign landet med resten av verden.

Sammenlign med:

Forklaring til diagrammene

 • Søylene viser de registrerte verdiene som Egypt har på denne indikatoren.
 • Før muspekeren over diagrammet for å se den faktiske verdien.
 • Klikk på søylene for å se landets posisjon i forhold til andre land.
 • Linjen viser hvilken fremgang landet må ha for å nå tusenårsmålet innen 2015.
 • 1.A: Halvere andelen av verdens befolkning som lever for under en dollar om dagen innen 2015.

  Egypt
  Ekstrem fattigdom Mangler data Prosent
  Gjennomsnittlig fattigdomsgap 0,4 Prosent
  Fattiges andel av landets forbruk 9,3 Prosent

  1.B: Utvikle og implementere strategier for anstendig og produktivt arbeid for ungdom, i samarbeid med utviklingslandene selv.

  Egypt
  Arbeidsledighet blant unge 34,4 Prosent
  Arbeidsledighet blant unge kvinner 58,6 Prosent
  Arbeidsledighet blant unge menn 28,7 Prosent

  1.C: Halvere andelen av verdens befolkning som lider av hungersnød innen 2015.

  Egypt
  Underernært befolkning Mangler data Prosent
  Undervektige barn 6,8 Prosent
 • 2.A: Innen år 2015 skal alle barn, gutter som jenter, kunne fullføre grunnutdanning.

  Andelen barn i grunnskolen
  Egypt
  Andelen barn i grunnskolen 99,6 Prosent
  Andelen skolebarn som fullfører grunnskolen 97,3 Prosent
  Lese- og skrivekyndighet blant unge 93,3 Prosent
 • 3.A: Fjerne forskjellene mellom andelen gutter og jenter i grunnskole innen 2005 og i all utdanning innen år 2015.

  Egypt
  Likestilling i barneskolen 0,98 Antall jenter per gutt
  Likestilling i ungdomsskolen 0,97 Antall jenter per gutt
  Likestilling i videregående skole 0,89 Antall jenter per gutt
  Likestilling i arbeidslivet 18,6 Prosent
  Likestilling i styring av landet 14,93 Prosent
  Lese- og skrivekyndighet blant unge kvinner i forhold til menn 0,85 Antall kvinner per mann
 • 4.A: Redusere barnedødeligheten hos barn under fem år med to tredjedeler mellom 1990 og 2015.

  Barnedødelighet
  Spedbarnsdødelighet
  Egypt
  Barnedødelighet 24 Antall per 1000 levendefødte
  Spedbarnsdødelighet 20 Antall per 1000 levendefødte
  Barn vaksinert mot meslinger 96 Prosent
 • 5.A: Redusere dødsfall i forbindelse med fødsler og graviditet med to tredjedeler innen år 2015.

  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Egypt
  Svangerskapsrelatert dødelighet 33 Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Fødsler med kvalifiserte pleiere 92 Prosent

  5.B: Sikre universell adgang til reproduktiv helsetjenester

  Egypt
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år) 56 Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Bruk av prevensjon 58,5 Prosent
 • 6.A: Stoppe spredningen av hiv/aids og reversere trenden fra en økning til en reduksjon i antall nye tilfeller innen år 2015.

  Egypt
  Foreldreløse barn i skolen Mangler data Prosent
  Nye HIV-tilfeller 0,0 Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  AIDS-relaterte dødsfall 407 Antall estimert døde,

  6.B: Sikre tilgang til behandling for hiv/aids til alle som trenger det.

  Mangler indikatorer

  6.C: Stoppe spredningen av malaria og andre sykdommer, og reversere trenden fra en økning til en reduksjon i antall nye tilfeller innen år 2015.

  Egypt
  Barn beskyttet med sengenett med insektsmiddel Mangler data Prosent
  Barn behandlet med anti-malaria medisin Mangler data Prosent
  Tuberkuloserelaterte dødsfall 1 Dødsfall per 100.000 innb.
  Tuberkulosetilfeller 15 Tilfeller per 100.000 innb.
 • 7.A: Integrere prinsippene om bærekraftig utvikling i nasjonal politikk og reversere tap av naturressurser.

  Egypt
  Landområder dekket av skog 0,1 Prosent
  Bevarte områder 9,6 Prosent
  CO2-utslipp 213 012 Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger 2,43 Tonn CO2 per innbygger

  7.C: Halvere andelen mennesker uten tilgang på sikkert drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold innen 2015

  Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda
  Befolkning med tilgang til rent vann i byområder
  Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Tilgang til rent vann
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Landsbybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  Egypt
  Befolkning med tilgang til rent vann på landsbygda 99 Prosent
  Befolkning med tilgang til rent vann i byområder 100 Prosent
  Bybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 97 Prosent
  Tilgang til rent vann 99,4 Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 95 Prosent
  Landsbybefolkning med tilgang til velutbyggede sanitæranlegg 93 Prosent

  7.D: Forbedre levekårene for minst 100 millioner slum-beboere innen 2020.

  Egypt
  Befolkning som lever i slum i byer 10,6 Prosent av bybefolkningen
 • 8.A-D: Økt bistand, rettferdige handelsregler og sletting av gjeld.

  Egypt
  Bistand bevilget til de minst utviklede landene (MUL) Mangler data Prosent
  Andel av BNI brukt til bistand Mangler data Prosent
  Bistand bevilget til grunnleggende sosiale tjenester Mangler data Prosent av giverlandets sektor-bistand
  Ubunden bilateral bistand Mangler data Prosent (av giverlandets totale bistand)
  Bistand mottatt av land uten kystlinje Mangler data Prosent av landets BNI
  Bistand mottatt av små øystater med u-landsstatus Mangler data Prosent av BNI
  Subsidier til eget landbruk i OECD-landene Mangler data Prosent
  Nedbetaling av gjeld 6 Prosent av eksportinntektene

  8.E: Gjøre tilgjenglig viktige medisiner til en rimelig pris i utviklingsland, i samarbeid med farmasøytiske selskaper.

  Mangler indikatorer

  8.F: Gjøre ny teknologi, spesielt innen informasjon og kommunikasjon, tilgjengelig i samarbeid med privat sektor

  Egypt
  Telefon- og mobilforbindelser 24,4 Antall per 100 innbyggere
  Internettbrukere 35,9 Prosent internettbrukere
  Bredbåndabonnenter 5 Prosent

FN-sambandet © 2017