Hopp til innhold

El Salvador

Republikken El Salvador

El Salvador betyr "Frelseren" på spansk. Landet er det minste og tettest befolkede i Mellom-Amerika, og har etter en lang borgerkrig opplevd økonomisk vekst de siste to tiårene.

Sist oppdatert 20.03.2014

Geografi og miljø

El Salvador er tett befolket, og er på størrelse med Nord-Trøndelag. Mesteparten av landet er dyrket opp, og skogen dekker bare fem prosent. Det fører til at dyrelivet ikke er så rikt som i de andre mellomamerikanske landene. Pattedyrfaunaen har tilknytning både til Nord-Amerika (halvbjørner, mårdyr og kattedyr) og Sør-Amerika (aper, beltedyr, maurslukere og gullhare eller aguti). Landet har mange fjell og vulkaner, og blir ofte rammet av kraftige jordskjelv som forårsaker stor skade. Landets eneste større elv er Río Lempa. Ved utløpet i Stillehavet har elven bygd opp en kystslette og mellom fjellene ligger fruktbare bassenger med jord av vulkansk opprinnelse. Hovedstaden San Salvador ligger i et slikt basseng 700 meter over havet. El Salvador tilhører den tropiske klimasone.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i El Salvador ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området El Salvador ligger i har vært befolket av indianere i flere tusen år. Fra ca. 500 f.Kr til 900 e.Kr levde mayaindianerne i området fra Mexico i nord til El Salvador i sør. Da Spania erobret landet i 1524 var det bebodd av fem store indianske folkegrupper. Kolonimakten fant ikke store sølv- og gullforekomster slik de hadde håpet, og brukte i stedet den indianske befolkningen til tvangsarbeid på plantasjer. El Salvador var på 1800-tallet medlem av skiftende unioner i Mellom-Amerika, til landet erklærte seg som selvstendig republikk 30. januar 1841. I 1882 innførte El Salvador privat eindomsrett, og tre fjerdedeler av jorda ble etter dette eid av to prosent av befolkningen. Både staten og næringslivet ble dominert av 14 familier, samtidig som indianernes tradisjonelle måte å drive kollektivt jordbrukt på ble ødelagt. Denne skjevheten skapte grobunn for problemer, som forsterket seg utover på 1900-tallet. Frem til 1979 var politikken preget av militærdiktaturer, og i 1980 brøt det ut borgerkrig mellom FMLN-geriljaen og millitæret. Etter 12 års væpnet konflikt inngikk i 1992 El Salvadors regjering og FMLN en fredsavtale, med hjelp fra FN. Siden det har det vært fred, men det er fremdeles sterke spenninger i landet. Krigen kostet 75 000 mennesker livet, og rundt én million flyktet.

Samfunn og politikk

I dag er El Salvador en republikk der presidenten har utøvene makt, og nasjonalforsamlingen lovgivende makt. Politikken preges av en sterk polarisering mellom høyre- og venstresiden. Høyrepartiet Arena og venstrepartiet FMLN er de viktigste politiske partiene. (FMLN-geriljaen ble omgjort til et politisk parti etter fredsavtalen). Landet preges av vold og kriminalitet, spesielt fra den kriminelle ungdomsgjengen maras, men også fra politi og innflytelsesrike personer. Korrupsjon og straffefrihet for den økonomiske og politiske eliten gjør at innbyggernes tiltro til landets rettsvesen er lav. El Salvador er det tettest befolkede landet i Mellom-Amerika og de siste årene har det vært stor tilflytning til byene. At folk bor så tett i El Salvador gjør blant annet at indianerne som er igjen har vanskeligheter med å gjøre krav på egne territorier.  

Økonomi og handel

Borgerkrigen i El Salvador var ødeleggende for landets økonomi, men fra begynnelsen av 1990-tallet har landet igjen hatt betydelig økonomisk vekst. Økonomien har tradisjonelt vært basert på jordbruk, men har siden 1990-tallet vært dominert av servicesektoren. Inntekter fra industrien har blitt viktigere og viktigere - særlig fra fabrikkene i de skattefrie eksportsonene. El Salvador er en av Latin-Amerikas største kaffeprodusenter, og kaffe står for størstedelen av landets eksportinntekter. Store deler av den dyrkede jorden eies fremdeles av et fåtall rike familier, noe som er en kilde til konflikt. Det fins en stor uformell sektor i landet. Den utbredte volden i samfunnet påvirker økonomien negativt, og er en bremsekloss for utenlandske investeringer. Dette, kombinert med stormer, flom og tørke, fører til at den økonomiske veksten er langsommere enn den kunne ha vært. 

Kort om

Flagg

Hovedstad:

San Salvador

Etniske grupper:

86 % mestiser (blanding av folk med spansk og indiansk opprinnelse), europeisk opprinnelse 13%, amerindianere 1% (2007)

Språk:

Spansk (offisielt), nahua og andre indianske språk.

Religion:

Romersk-katolske 57 %, protestanter 21 %, Jehovas vitner 2 %, mormonere 1 %, andre 2 %, ingen 17 % (2003)

Innbyggertall:

6 426 002

Styreform:

Republikk

Areal:

21,040 km

Myntenhet:

USD

BNI pr innbygger:

8 602 PPP$

Nasjonaldag:

15. september

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017