Hopp til innhold

Eritrea

Staten Eritrea

Eritrea er en av verdens yngste nasjoner og blant verdens fattigste land. Siden uavhengigheten har landet vært en autoritær ettpartistat, der omfattenden menneskerettighetsbrudd blir begått.

Sist oppdatert 20.03.2014

Geografi og miljø

Eritrea er et smalt og tørt kystland som strekker seg om lag 1150 km fra nord til sør.  Lavlandet i sør er en del av Danakilørkenen som til dels ligger under havnivå. Her er klimaet varmt, og temperaturen kan komme opp mot 50 °C. Naturen består av treløs steppe- og ørkenvegetasjon. Det fruktbare høylandet i nord er en del av det nordetiopiske platået. Her er klimaet mer moderat, og gjennomsnittstemperaturen er på 16 °C. Som i resten av landene i Øst-Afrika er tørke og mangel på vann et stort problem i Eritrea. Landet har gjentatte ganger blitt rammet av tørkekatastrofer. Dette har gått ut over jordbruksproduksjonen og ført til hungersnød i befolkningen. Eritrea står overfor miljøutfordringer som blant annet avskoging og jorderosjon. I 2009 ble landet ekstra hardt rammet da værfenomenet El Niño resulterte i en voldsom flom.

Ecoprint

0.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Eritrea ville vi trenge 0.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Eritrea er en av verdens yngste nasjoner. Ulike deler av Eritrea inngikk tidligere i forskjellige lokale statsdannelser inntil landet fikk sin selvstendighet i 1993. Italia okkuperte Eritrea i 1885, og italienerne forble i landet til de ble jaget ut av britiske styrker under 2. verdenskrig. Eritrea var britisk protektorat frem til FN bestemte at landet skulle innlemmes i det etiopiske keiserriket i 1952. Under føderasjonen med Etiopia startet undertrykkingen av eritreisk kultur og egenart. I 1962 ble Eritrea annektert av Etiopia, og landet ble en etiopisk provins. Eritreiske nasjonalister gjorde opprør, og en 30 år lang borgerkrig fulgte. Eritrea vant krigen mot Etiopia i 1991. I 1998 brøt det imidlertid ut en ny krig mellom de to landene. Da Eritrea og Etiopia omsider inngikk en fredsavtale to år senere, hadde 100 000 menneskeliv gått tapt. Krigen satte næringslivet kraftig tilbake og har gjort Eritrea økonomisk avhengig av andre land.

Samfunn og politikk

Eritrea er en autoritær ettpartistat med ”People’s Front for Democracy and Justice” (PFDJ) som eneste lovlige politiske parti. Afwerki Isaias er så langt Eritreas eneste president. Han var frigjøringsleder under borgerkrigen med Etiopia. Den uløste grensekonflikten mellom Eritrea og Etiopia bidrar fortsatt til å hemme den demokratiske og økonomiske utvikling i landet. Nasjonale valg har vært under planlegging, men er utsatt på ubestemt tid. I 1997 ble det vedtatt en grunnlov som garanterer for demokrati og menneskerettigheter, men den har aldri trådt i kraft. Landet ledes fremdeles av en overgangsregjering. Politisk opposisjon er ikke er tillatt, og religionsfriheten er begrenset. Det er ikke pressefrihet, og all media er eid og kontrollert av staten. En regner med at tusenvis av samvittighetsfanger sitter i eritreiske fengsler, uten å ha hatt en rettssak. Landet har i tillegg store sosiale utfordringer, som analfabetisme, og arbeidsløsheten er stor.

Økonomi og handel

Siden løsrivelsen fra Etiopia har Eritrea slitt med dårlig økonomi. Landet er blant de fattigste i verden, og den eritreiske økonomien er lukket. Myndighetene har lagt opp til en selvbergingspolitikk, noe som innebærer begrenset avhengighet av ekstern handel. Det er derfor restriktive betingelser for internasjonale investeringer i næringslivet og for etablering av bistands- og hjelpeorganisasjoner. Det er lagt opp til nasjonalisering av næringslivet fremfor privatisering. Dette kommer til syne ved at stat, parti og det militære er involvert i så godt som all næringsvirksomhet. Den eritreiske økonomien er basert på landbruk, og det anslås at nærmere 80 prosent av befolkningen er sysselsatt her. Det gjør landet ekstra sårbart ettersom regionen og landet er svært utsatt for tørke. Eritrea har reserver av blant annet gull, kobber, sink, jernmalm, magnesium og marmor. Forekomstene antas å være betydelige, men utvinnes foreløpig i liten grad. For å få kontroll på den økonomiske situasjonen i landet har de eritreiske myndighetene annonsert at de vil ta i bruk priskontroll og justering av renten som verktøy de nærmeste årene.

Kort om

Flagg

Hovedstad:

Asmara

Etniske grupper:

Tigrinya 55%, tigre 30%, saho 4%, kunama 2%, rashaida 2%, bilen 2%, andre (afar, beni amir, nera) 5% (2010)

Språk:

Tigrinya (offisielt), arabisk (offisielt), engelsk (offisielt), tigre, kunama, afar, andre kushitiske språk

Religion:

Muslimer, koptere, romersk-katolske, protestanter

Innbyggertall:

6 737 634

Styreform:

Overgangsregjering

Areal:

117,600 km2

Myntenhet:

Nakfa

BNI pr innbygger:

1 411 PPP$

Nasjonaldag:

24. mai

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017