Hopp til innhold

Forente arabiske emirater

De forente arabiske emirater er en forbundsstat bestående av syv emirater som har verdens syvende største oljeressurser. Oljen har gitt landet en levestandard få land er forunt, men det er langt frem til demokrati.

Sist oppdatert 15.01.2015

Geografi og miljø

De forente arabiske emirater ligger på sørkysten av Persiabukta, i den nordøstlige delen av Den arabiske halvøya. I øst grenser landet til Oman-bukta. Landets viktigste byer ligger ved Persiabukta. I landets østlige del hever Hajarfjellene seg til 2500 moh. Den største delen av De forente arabiske emiraters areal er sandørken, som i vest og sør grenser til Saudi-Arabia og i øst til Oman. Bare under én prosent er dyrkbar jord. Landskapet består for det meste av sanddyner med noen oaser, og vannkildene der har gjort permanent beboelse og dyrking av jord mulig. I sandørkenen forekommer det en del sterke sandstormer. Klimaet er varmt og tørt, spesielt i kystområdene der det regner lite. Mangel på ferskvann er et problem for landet.

Earth Earth Earth Earth Ecoprint

4.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Forente arabiske emirater ville vi trenge 4.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området var bebodd allerede 5 500 år før vår tidsregning. Takket være handel vokste områdets bebyggelse. De første handelsforbindelsene bygget på kamelkaravaner, men senere ble sjøfarten også en betydelig forutsetning for handelen. Profeten Muhammed erklærte området i 630 som et islamsk område, noe som førte til at religionen islam spredte seg også til andre steder i Midtøsten og Asia. Etter Vasco da Gamas oppdagelsesreiser på 1500-tallet, var området i 150 år under portugisisk herredømme. Deretter ble det erobret av Det osmanske rike. Området var på 1700-tallet beryktet for sjørøvervirksomhet og ble kalt Piratkysten. Etter stadige overfall på det britiske Ostindiakompaniets skip inngikk britene en fredsavtale med områdets sjeiker. Mot slutten av 1800-tallet ble området til et britisk protektorat.

Veien mot selvstendighet startet etter den 2. verdenskrig. I 1952 ble et felles emirråd grunnlagt. Når britene trakk seg ut av området i 1971 gikk seks av emiratene sammen og opprettet De forente arabiske emirater. Emiratet Ras al-Khaimah sluttet seg til i føderasjonen i 1972. Tanken var at både Bahrain og Qatar skulle bli en del av føderasjonen, men disse to valgte å stå utenfor. Krigsutbruddet mellom Irak og Iran 1980 ble den første trusselen mot De forente Arabiske Emirater. Iran ønsket å blokkere en viktig ferdselsrute for oljetransporten og kvele landets inntekter. Emiratene gav penger til Irak og levde med stor risiko for å bli dratt inn i krigen før våpenhvilen i 1988. I 2004 døde sjeik Zayed, landets president siden selvstendigheten i 1971 og emir av Abu Dhabi siden 1966. Sjeik Zayed var godt likt, og hadde på sine eldre dager overført en stor del av makten til sin eldste sønn, kronprins sjeik Khalifa. Dagen etter Zayeds død valgte landets emirer Khalifa til president. Khalifas halvbror sjeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan ble utpekt til ny kronprins i Abu Dhabi. 

Emiratene styres eneveldig av presidenten og lederne for de syv emiratene. Det første valget noensinne ble holdt i 2006, men bare et fåtall av innbyggerne fikk stemme og valget gjaldt bare halvparten av plassene i den rådgivende forsamlingen.Den arabiske våren og kampen for demokratisering i regionen fikk liten oppslutning i Emiratene. Grunnen var en sterk inngripen fra politi og militæret og en lov som forbyr regimekritikk. Våren 2013 ble over 90 personer stilt for retten, anklaget for å ha planlagt kupp. 

Samfunn og politikk

Siden begynnelsen av 1960-tallet har De forente arabiske emirater vært et av de viktigste oljeeksporterende land i verden. Emiratene har utviklet seg fra å være en fattig kyststat til et moderne og fremgangsrikt land med svært sjenerøse ordinger for sine innbyggere. Ved hjelp av oljeinntektene har man bygget ut helsetjenester, utdanning og infrastruktur. De forente arabiske emirater er et av de frieste land ved Persiabukta, men politisk er landet fremdeles meget autoritært. De forente arabiske emirater var helt til 2006 det eneste landet i regionen uten et organ som var valgt ved allmenne valg. Landet styres av en president, som velges for fem år av gangen. Presidentperiodene er ikke begrenset. Visepresidenten er i tillegg statsminister, som også sitter i fem år ved makten. Både presidenten og visepresidenten velges av Herskernes øverste råd, som styrer landet. Rådet består av sjeikene i de syv emiratene. Abu Dhabi er det dominerende emirat og har også presidenten, mens emiren av Dubai er statsminister. Innenfor hvert emirat ligger all makt hos emiren.

Hvis man ser på BNP for Emiratene er en gjennomsnittlig innbygger i landet blant verdens rikeste. Men rikdommen er ikke likt fordelt mellom de syv emiratene. I Dubai og Abu Dhabi har tusenvis av familier fått gratis bosted. Flere steder har velferdsordningene blitt kritisert for å være så generøse at mange unge lar være å utdanne seg og å arbeide.

Kvinner kan inneha posisjoner i statsforvaltningen og utgjør en stor andel av de som studerer på universitetene, men i praksis er likestilling i arbeidslivet langt unna.

Økonomi og handel

De forente arabiske emirater har i dag et av de høyeste inntektsnivåene i verden. Men det har ikke alltid vært sånn. Før oljeepoken var emiratene lite utviklet, og dominert av perlefiske, fiskeri, handel og dyrking av dadler. Forandringen startet da man i 1958 fant olje i Abu Dhabi. Dersom man fortsetter å utvinne landets olje i dagens tempo, regner man med at ressursen vil vare i ca. 150 år.  Oljeindustrien forandret landets økonomi og samfunn. Som følge av oljeindustrien flyttet også store mengder gjestearbeidere til landet, som på 2000-tallet utgjorde mer enn tre firedeler av landets befolkning. Oljen gjør også at de er svært avhengige av prisen på olje. Begynnelsen av 2000-tallet ble i så måte en oppsving for landets økonomi.  For å redusere avhengigheten av oljesektoren, har emiratene satset på å bygge ut finans-, turisme- og industrisektorene. Inntektene som emiratene får av landets naturressurser, råolje og gass, utgjør likevel fremdeles en betydelig andel av statens BNP. Forretnings- og byggesektoren har hatt en markant vekst etter at utenlandske bedrifter og investorer er blitt tilbudt skattefrie områder og gratis jord, samt mulighet til å eie land. Dubai har utviklet seg til et regionalt handelssenter og internasjonalt finanssenter, i tillegg til å være et populært turistmål. Landet er et av de landene som har høyest banktetthet, med et stort antall utenlandske banker. I 1999 åpnet de børs. Viktige handelspartnere er Japan, USA, Kina, samt Vest- Europa.  

Særlig Dubai anses å være et sentrum for smugling og pengevasking. Etter 11. september har særlig USA lagt press på landet for å få kontroll over finansmarkedet. 

Kort om

Forente arabiske emirater

Hovedstad:

Abu Dhabi

Etniske grupper:

Emiratere 19%, andre arabere og iranere 23%, sør asiatere 50%, andre arbeidsinnvandrere (inkluderer vestlige og øst asiatere) 8% (1982) notat: mindre enn 20% er statsborgere (1982)

Språk:

Arabisk (offisiell), persisk, engelsk, hindi, urdu

Religion:

Muslimer 96% (sjia 16%), andre (inkluderer kristne, hinduer) 4%

Innbyggertall:

9 577 128

Styreform:

Monarki, forbundsstat

Areal:

83 600 Km2

Myntenhet:

Emiratarabisk dirham

BNI pr innbygger:

70 238 PPP$

Nasjonaldag:

2. desember

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017