Hopp til innhold

Gabon

Republikken Gabon

Olje har gjort Gabon til et av de rikeste landene i Afrika sør for Sahara, men rikdommen er ujevnt fordelt.

Sist oppdatert 01.02.2016

Geografi og miljø

Mesteparten av Gabon består av en høyslette som dekkes av regnskog og savanner. Elver har laget dype daler gjennom høysletten, og terrenget er ulendt. Høyplatået er omringet av Krystallfjellene i nord og Chaillufjellene i sør. Langs kysten strekker det seg et lavlandsbelte. Kystslettene i nord har mange elvedeltaer, og i sør dekkes kysten av mangrover og savanne. Her og på havbunnen rett utenfor er det rike oljereserver. Munningen av landets største elv Ogooué deler kystsletten i et nordlig og sørlig område. Ogooué-elven er rundt 1200 km lang og renner gjennom hele landet fra kysten i vest til Kongo i øst. Klimaet i Gabon er fuktig og varmt. Det regner mye, særlig fra september til mars. Rundt 80 % av Gabon er dekket av regnskog. Avskoging har imidlertid vært et stort miljøproblem. I de siste årene har myndighetene tatt tak. Landets 13 nasjonalparker dekker i dag 11 % av landområdene, noe som er imponerende i verdenssammenheng. Men landet sliter med krypskyttere.

Earth Ecoprint

1.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Gabon ville vi trenge 1.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Funn av redskaper tyder på at Gabon var bebodd allerede 5000 år f.Kr. Pygmeene var de første innbyggerne, og de drev med jakt og fiske. På 1500-tallet slo andre folkegrupper seg ned ved munningen av Ogooué-elven og sørvest i landet. 200 år senere kom fang-folket, den største nåværende folkegruppen i Gabon, fra Kamerun. Fra 1500-tallet var Gabon senter for handel med slaver, elfenben og tømmer. Landets ressurser ble utnyttet av franske, nederlandske og britiske handelsfolk. I 1839 bosatte franskmenn seg ved kysten. Langsomt ble området kolonisert, og i 1910 ble Gabon fransk koloni. Veien til selvstendighet begynte etter 2.verdenskrig. I 1946 ble landets første parti PDG dannet av M’Ba. Gabon ble selvstendig i 1960, og M’Ba ble landets første president. Da han døde sju år senere, tok Albert Bongo over som president. Bongo innførte ettpartistyre, noe som varte helt til 1991. All politisk opposisjon var lenge forbudt, men sterk motstand i folket førte til innføring av demokrati.

Samfunn og politikk

Bongo var uavbrutt president i 42 år til sin død i 2009. Sønnen Ali Ben Bongo overtok styringen da faren døde. Familien har klart å beholde makten fordi presidenten avvæpnet og splittet opposisjonen ved å inkludere politiske motstandere i regjeringer. Presidenten har også klart å unngå borgerkrig i et splittet land. I 2011 forsøkte en opposisjonsleder, Mba Obame, å gjennomføre et statskupp. Forsøket mislyktes, og Ben Bongo ble sittende. President Bongo har alltid vært anklaget for korrupsjon. Gabon bærer preg av fortiden som fransk koloni, og har fransk retts- og utdanningssystem. Båndene til Frankrike er fortsatt nære. Arbeidsløsheten i Gabon øker på grunn av voksende ungdomskull. Rettighetene for arbeidere i formell sektor er gode, med blant annet 40 timers arbeidsuke. De samme rettighetene gjelder ikke for gjestearbeidere. Handel med barn forekommer, og Gabon mottar mange av disse barna. Andelen fattige i Gabon er stor, og levestandarden for fattige har sunket siden årtusenskiftet.

Økonomi og handel

Gabons økonomi er svært avhengig av oljesektoren. Olje har gjort Gabon til et av landene i Afrika sør for Sahara med høyest BNP. Velstanden er imidlertid dårlig fordelt på befolkningen. Avhengigheten av olje gjør landet svært sårbart for svingninger i oljepriser på verdensmarkedet og myndigheter forsøker å gjøre landet mindre avhengig av kun en inntekt og prøver å finne nye næringer for dagen oljen går tom. På 1990-tallet førte lave oljepriser til økonomiske problemer i landet. Sammen med Verdensbanken og IMF ble det innført store reformer for å få økonomien på bena. Frankrike har stor innflytelse i Gabon gjennom blant annet oljeselskapet Elf. Siden årtusenskiftet har Frankrike fått konkurranse fra USA og Kina. I dag er disse tre landene Gabons viktigste handelspartnere. Til tross for gode handelsavtaler handler landet lite med nabolandene. Industrien i Gabon er av liten betydning, men skogbruk er viktig. Landet eksporterer råtømmer. Gabon er avhengig av matvareimport på grunn av for liten egenproduksjon.

Kort om

Gabon

Hovedstad:

Libreville

Etniske grupper:

Bantustammer (Fang, Bapounou, Nzebi, Obamba), andre afrikanske og europeiske folkeslag.

Språk:

Engelsk (offisielt),fransk(offisielt), fang, myene, nzebi, bapounou/eschira, bandjabi

Religion:

Katolikker 41.9%, protestanter13.7%, andre kristne 32.4%, muslimer 6.4%, tradisjonelle religioner 0.3%, andre 0.3%, ingen 5% (2012)

Innbyggertall:

1 751 199

Styreform:

Republikk

Areal:

267 670 Km2

Myntenhet:

CFA- franc

BNI pr innbygger:

20 010 PPP$

Nasjonaldag:

17. August

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017