Hopp til innhold

Georgia

Georgias strategiske beliggenhet i området der Europa møter Asia har ført til at landet har en unik kulturell arv. Samtidig har landet vært involvert i mange konflikter.

Sist oppdatert 29.01.2016

Geografi og miljø

Georgias landskap er svært variert. I nord danner fjellkjeden Kaukasus grense mot Russland, mens i sør er fjellkjeden lille Kaukasus en grense mot Tyrkia og Armenia. Sentralt i landet er Suramhøylandet som knytter sammen fjellkjedene. Fra høylandet renner vannet ut i elven Rioni som renner vestover til Svartehavet, og Mtkvari som renner østover til Det kaspiske hav. I den vestlige delen av landet er det et lavtliggende slettelandskap som strekker seg ut mot Svartehavet. Klimaet i Georgia er svært forskjellig. I vest er det et subtropisk klima med varme somrer og milde, regnfulle vintre. Den østlige delen av landet har et mer kontinentalt klima, med lite regn, kjølig vinter og varm sommer. Mye av det naturlige miljøet i det vestlige slettelandskapet har forsvunnet på grunn av jordbruk og urbanisering. Store deler av skoglandskapet som dekket dette området er i dag borte. Bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i jordbruket har også ført til at jordsmonnet i mange områder er ødelagt.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Georgia ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Georgias storhetstid var på 1100-tallet. Kulturen blomstret og landet utvidet sitt område. Georgia ble flere ganger angrepet av tyrkere og persere. Resultatet var at landet ble delt inn i små kongeriker. På 1700-tallet ble to av de østlige kongerikene samlet, i håp om beskyttelse inngikk de en allianse med Russland. Den russiske tsaren oppløste kongedømmet i 1801 og innlemmet landet som en provins. Da det russiske imperiet brøt sammen i 1917 fikk Georgia sin selvstendighet. Den var kortvarig, og i 1921 angrep Den røde arme. Landet ble en del av det den nye staten Sovjetunionen. Georgia fikk selvstendighet i 1991, etter at kommunismen falt. Perioden etter selvstendigheten var preget av interne konflikter om makt. I 1992 ble Georgias president avsatt med makt, og den tidligere sovjetiske utenriksministeren Eduard Sjevardnadse ble innsatt. Misnøye over fattigdom, korrupsjon og økende kriminalitet i befolkningen sammen med påstander om valgfusk førte til at presidenten ble styrtet i 2003 ved fredelige demonstrasjoner i den såkalte roserevolusjonen.

Samfunn og politikk

Georgia er en demokratisk republikk. Etter revolusjonen i 2003 ønsket befolkningen politikere uten røtter i det gamle sovjetstyret. Forventningene har vært store om at de nye lederne skal minske arbeidsledigheten, kriminaliteten og korrupsjonen. Dette har vist seg å være vanskelig på kort tid, selv om korrupsjonen i landet er noe redusert. Arbeidsledigheten er fortsatt høy. Velferdsordninger som fantes under sovjettiden er borte og en stor del av helsevesenet har blitt privatisert. Regionene Abkhasia, Adsjaria og Sør-Ossetia har lenge ønsket å løsrive seg fra Georgia. Russland støtter løsrivelsen til de tre regionene, og i 2008 brøt det ut krig mellom Georgia og Russland på grunn av dette. Landets myndigheter har blitt kritisert for å forsøke å kvele opposisjonen, men i 2012 vant likevel opposisjonspartiet parlamentsvalget, og Georgia gjennomførte sin første fredelige maktovertakelse. Mange fryktet at Russland ville annektere regionene i 2014-15. Landets myndigheter ønsker å samarbeide med vestlige aktører som USA, NATO og EU, og har søkt om medlemskap i NATO.

Økonomi og handel

Georgias milde klima gjør landet til en viktig jordbruksprodusent, og landet eksporterer mye vin og frukt til nabolandene. Oppløsningen av Sovjetunionen førte til en økonomisk kollaps for landet. De interne konfliktene i landet forverret den økonomiske situasjonen. Levekårene er lave og flere georgiere må jobbe i utlandet eller med jobber utenfor det offisielle arbeidsmarkedet. Siden uavhengigheten har myndighetene gradvis liberalisert økonomien og åpnet opp for utenlandske investeringer. Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken har gitt mye pengestøtte til landet. Georgia ønsker å bli et transittland for handel og olje- og gasstransport. Det er startet store prosjekter der det skal bygges gass- og oljeledninger fra Det kaspiske hav gjennom Georgia til Svartehavet og Middelhavet. Dette har hatt en positiv utvikling for økonomien. Finanskrisen og krigen mot Russland i 2008 rammet økonomien hardt, men takket være pengestøtte fra vesten og Verdensbanken ser den ut til å ha stabilisert seg igjen.

Kort om

Georgia

Hovedstad:

Tbilisi

Etniske grupper:

Georgiere 83.8%, azeri 6.5%, armenere 5.7%, russere 1.5%, andre 2.5% (2002)

Språk:

Georgisk (offisielt)71%, russisk 9%, armensk 7%, azeri 6%, andre 7%.

Religion:

Ortodokse kristne 83.9%, armensk-gregorianere 3.9%, katolikker 0.8%, muslimer 9.9%, andre/uspesifisert/ingen 1,5% (2002)

Innbyggertall:

4 304 540

Styreform:

Republikk

Areal:

69 700 km2

Myntenhet:

Lari

BNI pr innbygger:

9 679 PPP$

Nasjonaldag:

26.mai

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

Krig og konflikter

FN-sambandet © 2017