Hopp til innhold

Ghana

Republikken Ghana

I 1957 ble Ghana som det første landet i Vest-Afrika, fri fra kolonimaktene. Landet er rikt på naturressurser som gull og kakao, og har begynt å utvinne olje. Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i regionen.

Sist oppdatert 15.01.2016

Geografi og miljø

På grunn av Ghanas lokalisering like nord for ekvator og rett ved Greenwich-meridianen, sier ghaneserne at landet er nærmere verdens sentrum enn noe annet land i verden. Ghanas 500 km lange kystlinje domineres av sandfylte laguner og bergknauser. I sørvest ligger et regnskogsbelte, og skogkledde fjellområder preger landskapet i sørøst. Landets nordlige del domineres av savanner. Øst i Ghana ligger Voltasjøen, en av verdens største kunstige innsjøer. Ghana befinner seg i den tropiske klimasonen, og sørvestmonsunen gjør det varmt og fuktig i kystområdet hele året. I nord påvirkes klimaet av ørkenvinder fra nordøst, og det er store variasjoner i temperatur og nedbør. En tredjedel av Ghanas areal er truet av forørkning, noe som skyldes svibruk og overdyrking. I tillegg har overbeiting, hogst og gruvedrift ført til avskoging. Utslipp fra industri og landbruk, samt utilstrekkelig avfallshåndtering, har resultert i vannforurensing.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ghana ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Gull, slaver og elfenben lokket europeerne til området som i dag er Ghana på 1400-tallet, og i 1901 ble landet britisk koloni under navnet Gullkysten. Motstanden mot britene økte etter andre verdenskrig. Kwame Nkrumah var en sentral skikkelse i frigjøringsprosessen. Ghana ble selvstendig i 1957, med Nkrumah som øverste leder. I 1966 tok det militære makten og tiden som fulgte var preget av politisk ustabilitet og økonomiske nedgangstider. Løytnant Jerry Rawlings satt med makten i Ghana fra 1979 til 2000, med unntak av en liten periode på 1980-tallet. På 1990-tallet innførte Rawlings demokratiske reformer. Landet opplevde økonomisk vekst, og Ghana ble en av vestlige bistandsorganisasjoners favoritter. Veksten stoppet opp på slutten av 1990-tallet, og misnøyen mot presidenten økte. President- og parlamentsvalget i 2000 førte til et regimeskifte i Ghana.

Samfunn og politikk

Ghana er en republikk, både presidenten og parlamentets 230 medlemmer velges for fire år. Ghana har flere ulike etniske grupper, men i motsetning til nabolandene har landet unngått interne konflikter. Uenighet rundt eiendomsforhold førte imidlertid til etniske uroligheter i nord på midten av 1990-tallet, og senest i 2002 ble 36 mennesker drept i stridigheter i regionen. I etterkant av president- og parlamentsvalget i 2000 ble en kommisjon oppnevnt for å undersøke brudd på menneskerettighetene begått under Rawlings militærregime. Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i Afrika sør for Sahara. Regjeringsmakten har lenge vekslet mellom det sosialdemokratiske partiet Den nasjonale demokratiske kongressen (NDC) og det markedsliberale Det nye patriotiske partiet (NPP). I senere tid har korrupsjonsbekjempelse, samt forbedring av skole- og helsevesenet blitt vektlagt. Ghana fører en offensiv utenrikspolitikk og deltar hyppig i FNs fredsbevarende operasjoner. Regionalpolitisk er landet også aktivt, og har arbeidet for fredelige løsninger på konfliktene i Liberia og Elfenbenskysten.

Økonomi og handel

Med støtte fra Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) ble økonomiske privatiseringsreformer iverksatt på 1980-tallet. Statseide bedrifter ble solgt og offentlige ansatte avskjediget. Reformene førte til økonomisk vekst og ble ansett som et vellykket eksempel på denne politikken. På tidlig 2000-tall ble Ghana inkludert i gjeldssletteprogrammet til Verdensbanken og IMF, og fikk nedjustert deler av u-landsgjelden. Landet har imidlertid fortsatt mye u-landsgjeld og har store interne forskjeller i levestandard. Ghanas økonomi var lenge avhengig av eksport av gull og kakao. I 2010 begynte landet imidlertid å utvinne olje, noe som førte til stor økonomisk vekst og landet ble oppgradert fra å være et "lavinnkomstland" til å være et "mellominnkomstland", men over halvparten av befolkningen forsørger seg likevel av landbruk. Ghana har en relativt godt utbygd industri, men mye må fremdeles importeres. Ghana er med i det vest-afrikanske frihandelssamarbeidet ECOWAS og har handelsforbindelser med Europa og Asia. Ghana ønsker å bli et transportknutepunkt i Vest-Afrika, og infrastruktur for transport prioriteres.

Kort om

Ghana

Hovedstad:

Accra

Etniske grupper:

Akan 47.5%, mole-dagbon 16.6%, ewe 13.9%, ga-dangme 7.4%, guan 3.7%, gurma 5.7%, grusi 2.5%, mande-busanga 1.1%, andre 1.4% (2010)

Språk:

Asante 16%, ewe 14%, fante 11.6%, boron 4.9%, dagomba 4.4%, dangme 4.2%, dagarte 3.9%, akyem 3.2%, ga 3.1%, konkomba 3.5%, andre, inkludert Engelsk (offisielt) 31.2% (2010)

Religion:

Kristne 71.2%, muslimer 17.6%, tradisjonelle 5.2%, andre/uspesifisert/ingen 6% (2010)

Innbyggertall:

26 984 328

Styreform:

Konstitusjonelt demokrati

Areal:

238 540 Km2

Myntenhet:

cedi

BNI pr innbygger:

4 201 PPP$

Nasjonaldag:

6. mars

Satellittbilder

Vannressurser: Songorlagunen

Medlemskap/deltakelse

Andre landsider

FN-sambandet © 2017